Tal dia com avui de l’any 1238, fa 783 anys, les tropes catalanes i aragoneses de Jaume I, comte independent de Barcelona i rei d’Aragó, entraven a València cap-i-casal i prenien possessió de la plaça. No obstant això, el rei Zayyan de la taifa de Balansiya (el topònim àrab de València) havia capitulat la rendició el 22 de setembre anterior, però s’havia pactat un període de tres setmanes perquè la població musulmana de la ciutat abandonés la plaça. Quan les tropes de Jaume I van accedir a l’interior de Balansiya, es van trobar una ciutat pràcticament buida.

La conquesta del País Valencià s’havia iniciat set anys abans (1231), tot i que les primeres campanyes militars dataven del 1228 a la zona del Maestrat aragonès. En la campanya valenciana, a diferència de la mallorquina (1229-1231), hi van participar tots els estaments de poder dels dos estats que, en aquell moment, formaven la Corona. També, segons les cròniques de l’època, s’hi van sumar, a títol personal, cavallers originaris de la Provença, de la península italiana i del centre d’Europa, que amb les seves hosts particulars van contribuir a l’èxit de l’empresa.

No obstant això, el principal contingent militar procedia de la noblesa feudal catalana. Pere d’Albalat, arquebisbe de Tarragona, va representar la principal contribució armada a aquella empresa, de la mateixa manera que Aspareg de la Barca, el seu predecessor a la mitra tarraconense, havia estat el principal promotor de la campanya mallorquina. Això va tenir un efecte immediat a l’hora de restaurar i adscriure l’antiga diòcesi valenciana. Tot i les sorolloses pretensions de l’arquebisbe castellà de Toledo, el nou bisbat de València va ser adscrit a l’arquebisbat de Tarragona.

També a l’hora d’assignar el repartiment, els catalans van obtenir la màxima representació. Segons l’historiador Pròsper de Bofarull ―que, al segle XIX, va recuperar i organitzar l’abandonat Arxiu de la Corona d’Aragó―, les tres quartes parts de la ciutat van ser assignades als barons feudals catalans, que hi van emplaçar nous pobladors procedents dels seus dominis. També els consells municipals catalans que havien contribuït a l’empresa van obtenir una compensació proporcional, i sobre les torres de la ciutat es va gravar la inscripció “Lleida l’ha foradada”, referida a l’esforç inversor de la Paeria.