Tal dia com avui de l'any 1811, fa 206 anys, un grup de destacats membres de les elits urbanes d'Asunción (Paraguai) proclamaven la independència de la colònia hispànica del Alto Plata. El vespre anterior havia culminat la Revolución de Mayo que, malgrat haver estat minuciosament planificada, es va acabar precipitant per la suma de diversos factors: la pressió patrioterista que el virrei espanyol Velasco exercia sobre les classes criolles, els projectes expansius dels independentistes de Buenos Aires, i la invasió militar portuguesa des del territori colonial brasiler. Paraguai es convertia en la primera colònia iberoamericana que assolia la seva independència.

Els personatges més destacats d'aquella revolució van ser Fulgencio Yegros,  Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Mauricio José Troche i el líder del moviment Gaspar Rodríguez de Francia. Però els criolls catalans –o d'origen català– també hi van tenir una destacada actuació. Els catalans d'Asunción eren, bàsicament, comerciants dedicats a l'exportació de cotó en branca que es dirigia als telers barcelonins i la posterior importació dels tèxtils manufacturats que atenien la demanda de les classes criolles de la colònia. Els investigadors del fenomen també fan notar l'existència d'un fort corrent d'importació d'alcohols procedents dels cellers de Reus destinats al mercat paraguaià.

L'arrel catalana de Paraguai. Hotel Hispano Americano

Hotel Hispano Americano

La implicació catalana en la Revolución de Mayo lluny de perjudicar les relacions amb l'antiga metròpoli, va activar el moviment d'intercanvi comercial i migratori; que es va traduir en la creació d'importants nissagues. En el decurs dels anys següents van sorgir les empreses comercials més importants del país: Rius i Jorba; Turró i Gamarra; Grau i Soler; Tarragó i Masclàs, Cardell i Morro; Planas i Saccarello; Achón i Armengol; Marsal i Mora; Espelt i Gelabert o Acevedo i Pedra; dedicades, també, al negoci hostaler. Aquests emprenedors bastirien destacats edificis que actualment formen part del patrimoni arquitectònic d'Asunción i de les principals ciutats del país.