Davant la convocatòria de vaga indefinida del comitè de vaga de l'empresa de seguretat de l'Aeroport de Barcelona, Trablisa, a partir del 9 d'agost, l'empresa ha presentat un conflicte col·lectiu a la Generalitat de Catalunya i una demanda als jutjats del Social de Barcelona, al·legant "la ruptura de la bona fe negocial", ja que es considera una vaga "novatòria expressament prohibida per l'ordenament jurídic en el qual es detallen tots els defectes formals que vicia de nul·litat la present convocatòria". Així ho expressa l'empresa en un comunicat, assegurant que considera "desproporcionada" la convocatòria de vaga, "tenint en compte la voluntat negociadora i de compliment dels compromisos de Trablisa".

En aquest sentit, demana al comitè d'empresa que desconvoqui la vaga amb la major brevetat possible, "reprenent la via negociadora i evitant així incertesa i perjudicis" a les persones que tenen previst passar per l'Aeroport de Barcelona en aquest període, als propis treballadors de Trablisa, a l'economia i a la imatge de Barcelona com a destinació turística, expliquen en el comunicat. 

Trablisa considera que "des del primer dia va mostrar una actitud negociadora i propera amb el comitè d'empresa", motiu pel qual "considerem que són inacceptables les demandes del comitè de vaga i que vénen a trencar un marc negociador amb l'amenaça de vaga i els conseqüents perjudicis a tercers pressionar l'empresa perquè accepti unes condicions que no tenen res a veure amb les que Trablisa va resultar adjudicatària del servei".

Pel que fa a l'exigència d'augmentar 1€ per hora treballada, Trablisa recorda que la convocatòria de vaga pel 12 de juliol de 2019 -que finalment es va acordar desconvocar-, ja incloïa aquest punt sota la denominació de "Plus de productivitat" i va ser pel que la convocatòria va ser declarada il·legal. Pel que fa a les demandes de 10 minuts de descans cada hora i dos caps de setmana lliures al mes, "recordem que són exigències que sobrepassen el que marca el Conveni Col·lectiu i més tenint en compte que des que va entrar Trablisa a prestar serveis s'ha incrementat un 44% la plantilla enfront d'un augment del 5,64% en el nombre de passatgers". Tot i això, Trablisa assegura que "ha ofert a la representació dels treballadors tots els mecanismes al seu abast per tal d'avaluar les càrregues de treball i prendre aquelles mesures organitzatives que es determinin de les anàlisis de riscos i estudis psicosocials".

Respecte als caps de setmana, el Conveni Col·lectiu estableix un cap de setmana mensual. Per abordar aquest tema, "amb la voluntat de crear les millors condicions possibles, es va crear una comissió mixta amb el comitè i l'empresa de seguiment de quadrants en què s'analitza el repartiment equitatiu de caps de setmana i festius, al marge dels col·lectius amb jornades especials que ja puguin gaudir d'un nombre major de caps de setmana", explica en el comunicat. Alhora, Trablisa assegura que seguirà treballant "fins a l'últim moment per evitar que es produeixi una vaga que causaria perjudicis als usuaris de l'Aeroport de Barcelona i als propis treballadors de l'empresa".