Sis economistes reconeguts han signat un informe en el que asseguren que l'economia catalana és prou sòlida com per afrontar "aquest moment d'incertesa" que viu Catalunya, i que es val d'indicadors molt positius que evolucionen a ritmes molt alts. Els redactors de l'escrit són sis col·legiats de Mèrit del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC): Andreu Mas-Colell, Salvador Alemany, Carles A. Gasòliba, Joan Hortalà, Guillem López-Casasnovas,  i Antoni Serra Ramoneda. 

L'informe recull els punts forts i dèbils de l'economia i en repassa la seva evolució. Destaca, d'una banda, el fort component industrial, exportador, infraestructural i de PIME del que es val l'economia, i el constant creixement del PIB català. 

Economia marcada pel context polític

Els economistes asseguren que la bona projecció i previsions de l'economia catalana mostren que és prou sòlida com per "afrontar xocs puntuals". Apunten que no s'ha d'oblidar que "totes les societats travessen al llarg de la seva història moments d'incertesa" però que l'important és "la capacitat d'afrontar-los", cosa que no dubten que Catalunya pugui fer. 

Tot i això, l'economia segueix marcada per la crisi política que es viu, en què les notícies d'empreses que traslladen la seva seu de Catalunya des de l'1 d'octubre és el pa de cada dia. Malgrat la fuga de seus, l'informe remarca el fort teixit empresarial del que es val Catalunya. Segons el Directori Central d'Empreses (DIRCE) de l'INE, la demografia empresarial va créixer un 2,1% el 2016 -el major augment des del 2008-, i el nombre de societats mercantils ha registrat una pujada neta de 15.753 unitats entre el gener i l'octubre del 2017.  En total, Catalunya té 86 empreses per cada 1.000 habitants, per sobre de la mitja d'Espanya i els principals països europeus. 

Creixement del PIB, Indústria i exportacions: indicadors positius

El creixement del PIB català del 2016 va ser d'un 3,5%, i el 2017 creixerà de mitjana un 3,2%. Segons diu l'informe, es traca del quart any consecutiu "de dinamisme", superior a la mitjana de la Zona Euro i del conjunt espanyol. En destaca també les millores tecnològiques, l'automatització i la robòtica com a punt clau per l'augment de la productivitat. 

La tradició industrial de Catalunya és, segons els economistes, "una constant que aporta fortalesa", i que els últims anys ha aconseguit recuperar-se per sobre del PIB global. De fet, el tercer trimestre del 2017 la producció industrial catalana ha crescut un 3,7% en terme interanual, el que es tradueix en un 4,3% el mes d'octubre. 

Per últim, els darrers anys s'ha ampliat molt la base exportadora de Catalunya, gràcies a l'obertura de les empreses i la innovació de productes. Fins el setembre del 2017, les xifres d'exportacions han estat les millors de la història -es preveu tancar l'any amb un creixement del 6,1%-, i destaquen les exportacions internacionals de béns d'alt contingut tecnològic. La inversió estrangera destinada a Catalunya ha assolit també xifres rècords des del 2015, i el primer semestre del 2017 el creixement interanual de la inversió forana productiva ha estat d'un 20,6%. 

Finançament, inversió pública i ocupació: els punts febles

El balanç del mercat de treball és positiu, però segons els economistes "encara és insuficient". De tota manera, el mes de novembre d'aquest any l'afiliació a la Seguretat Social ha crescut un 3,6% en termes anuals, i l'atur ha baixat un 11,4% el període gener-novembre. 

D'altra banda, destaca el finançament i la inversió pública que s'han vist reduïts per sota del que correspondria pel nivell de l'economia catalana. Tot i això, però, el bon ritme dels indicadors prèviament explicats s'han produït en aquest context de baix finançament, degut a les obligacions de contenció de a despesa pública.