El preu del rebut de la llum per a un usuari mitjà s'ha disparat un 42% en els set primers dies de juny respecte al mateix de l'any passat, després de l'entrada en vigor de la nova factura de la llum, segons dades de Facua-Consumidores en Acción. Segons les seves estimacions sobre l'evolució de la tarifa, si s'extrapolen a un mes complet els preus aplicats de l'1 al 7 de juny, el rebut de l'usuari mitjà assoliria els 86 euros, davant els 60,58 euros en què es va situar fa un any.

El rebut d'aquest mes, amb aquests 86 euros, seria el tercer més car de tota la història, i només tindria per davant els 88,66 euros del primer trimestre del 2012 i els 87,81 euros de gener del 2017. L'usuari mitjà utilitzat per Facua en les seves anàlisis compta amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i un consum de 366 kilowatts per hora (kWh) mensuals. Quant als percentatges de consum en els tres trams horaris del nou sistema de facturació, l'associació ha pres com a referència l'actual perfil d'usuari mitjà sense discriminació horària publicat per la CNMC, que consumeix el 45% de l'electricitat en l'horari vall, el 29% en l'horari punta i el 26% en l'horari pla.

El preu mitjà del kWh de l'1 al 7 de juny ha estat de 13,49 cèntims en horari vall (sempre amb els impostos inclosos), 17,95 cèntims en horari pla i 30,12 cèntims en horari punta. El juny del 2020, el preu mitjà sense discriminació horària va ser d'11,31 cèntims, i el juny del 2019, de 13,78 cèntims. Quant a la mitjana del maig passat, va ser de 17,20 cèntims.

Si es ponderen els consums de l'usuari mitjà en cada tram horari, el preu mitjà del kWh aquests primers set dies de juny ascendeix a 19,46 cèntims, un 72,1% per sobre dels 11,31 de juny del 2020. El preu s'apropa al pic històric de la segona setmana de gener del 2021 (del 8 al 14), quan va assolir els 20,64 cèntims. Amb independència dels pics diaris que s'han assolit en determinats moments, el preu mensual més elevat de la història es va donar durant tot el primer trimestre del 2012, quan el kWh es va situar en 20,85 cèntims.

Reclamació per les pujades

En un comunicat, Facua adverteix que l'estructura per trams horaris "representa per si sola un increment en el preu de l'energia consumida per a un altíssim percentatge de consumidors i perjudica especialment les economies més desfavorides".

Així, l'associació ha reclamat una investigació sobre "les importants pujades que estan aplicant les grans elèctriques al mercat de la generació" i ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) canvis en els trams perquè, entre altres mesures, avanci l'horari vall —el menys car— a les 22.00 hores de dilluns a divendres.

A més, encara que valora positivament la retallada de 1.000 milions en les retribucions a les elèctriques per la no-emissió de CO₂ a les centrals hidràuliques i nuclears, insta el govern espanyol a complir la promesa d'aplicar una tarifa més baixa per als primers kWh consumits, un dels compromisos inclosos en l'acord firmat per PSOE i Unidas Podemos el desembre del 2019.

Així mateix, l'associació exigeix "una reforma de pes" del bo social perquè siguin moltes més famílies les que puguin acollir-s'hi i una baixada de l'impost sobre el valor afegit (IVA) a la factura dels consumidors domèstics, que paguen més d'un 27% d'impostos indirectes en repercutir-se-li l'IVA general, del 21%, més l'impost especial sobre l'electricitat.