El passat 1 de gener va entrar en vigor l'aplicació del nou valor de referència cadastral del govern espanyol com a base imposable mínima en alguns impostos i els seus efectes estan començant a notar-se. Entre els contribuents, la principal polèmica que ha suscitat és el seu impacte en la valoració dels immobles i el possible augment de recaptació per a les arques públiques que això pot suscitar. En alguns casos, les taxacions que s'estan duent a terme a partir d'aquest nou valor de referència estan sent fins a un 60% més elevades respecte al preu que figura en les escriptures. En definitiva, el govern espanyol augmenta el valor de referència per poder recaptar més, cosa que està aconseguint a costa dels propietaris, ja que aquests amb la pujada obtenen molt poc més que el 2021, però, en canvi, paguen molts més impostos.

Es pot recordar que la nova normativa afecta la manera de calcular tres impostos concrets. En primer lloc, trobem l'Impost sobre Transmissions Patrimonials, el qual haurà de declarar el valor de referència per determinar les bases imposables en el cas de les operacions amb béns immobles. Aquest procés també se seguirà en el cas de l'Impost sobre Successions i Donacions, un altre dels tributs afectats.

Per a Abel Marín, soci de Marín & Mateo Abogados, aquesta mesura no només provoca un pagament d'impostos més gran per part dels contribuents, sinó que inverteix per complet la càrrega de prova. "D'aquesta manera, a diferència d'allò que s'estava fent fins ara, és el contribuent el que ha de queixar-se i provar que el valor de referència ofert pel cadastre no correspon amb el valor de mercat del seu habitatge, i no al revés", afegeix l'expert.

Per què és important el valor de referència?

Aquest valor de referència és fonamental per a tots els propietaris d'un immoble, ja que és el seu valor objectiu, determinat anualment per la Direcció General del Cadastre, que té en compte els preus de les operacions de transmissió d'immobles per zones geogràfiques homogènies. Per tant, es tracta d'una estimació del preu de venda d'un immoble que ve determinat per les condicions normals del mercat, si de sobte aquest preu puja no pel mercat, sinó per la part dels impostos, som davant d'una pujada inusual a la qual els compradors pot ser que no estiguin d'acord, creant una divergència al mercat immobiliari. En aquest sentit, Marín assegura que, amb la reparació del Preàmbul de la Llei 11/2021, "el legislador el que cerca és substituir el concepte de valor real per valor fiscal, equiparant-lo així al preu de mercat en la determinació de la base imposable de l'impost en qüestió".

Tal com recull la norma, amb el sistema actual és el contribuent que carrega amb la prova en cas de no estar així que amb el valor de referència. Així doncs, el contribuent haurà de contractar un taxador o expert per iniciar el procediment d'impugnació del valor de referència, la qual cosa provocarà que moltes persones acabin renunciant al procediment d'impugnació i, en definitiva, que es generin moltes tributacions injustes que no seran impugnades per l'Administració. "Encara que la intenció del legislador i l'objectiu de la Direcció General del Cadastre és que el valor de referència no superi el valor de mercat, existeixen situacions en les quals això no serà així. Realment, no es té en compte l'estat de conservació d'un immoble, l'orientació, l'antiguitat, els materials i qualitats fets servir en la construcció de l'immoble", adverteix Marín.

Segons l'opinió de l'advocat "aquesta modificació és un pas més en la vulneració dels drets dels ciutadans, en un atac directe a la llibertat particular i a l'economia de mercat. Cada dia l'Estat intervé més i més en l'economia, atrofiant-la. No és casualitat que siguem una de les economies que més involuciona de la UE i de l'OCDE, en termes de deute públic, atur i creació d'empreses, entre d'altres".

Els fiscalistes demanen rebaixar el valor de referència

Davant d'aquest panorama, ja hi ha diverses veus que han demanat al govern espanyol que es rebaixi aquest valor de referència cadastral. Una d'aquestes veus és l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (Aedaf), que així ho va assegurar aquesta setmana en la XVII edició del seu Congrés Tributari, organitzat juntament amb Consell General del Poder Judicial, CGPJ. Concretament, va ser Rubén Rúa, coordinador del Grup d'Experts en Hisendes Locals i Cadastre d'Aedaf, qui va apuntar que "és possible reduir el valor de referència sense afectar la recaptació. Això s'aconseguiria reduint el factor de minoració del 0,9 al 0,8, perquè aquest 14% de transmissions per preus inferiors al valor de referència que ha esmentat Jesús Puebla estigui absorbida, de manera que el valor de referència continuï sent la base imposable mínima, però amb un marge major. A més, així es reduiria la litigiositat sense afectar la recaptació". I és que el problema és que les comunitats autònomes, a la pràctica fa 5 mesos que estan exigint impostos als contribuents amb base a taxacions molt més elevades que el preu real de compra dels immobles.