El sindicat independentista Intersindical-CSC ha demanat aquest dijous que el període de baixa laboral per als afectats per covid persistent s'ampliï que i en lloc de 18 mesos es prorrogui per períodes de 6 mesos, prorrogables per períodes iguals fins a un màxim de 18 mesos més, és a dir fins a arribar a un màxim de 36 mesos, és a dir tres anys. Alhora, el sindicat també ha reclamat que aquests casos de covid persistent es passin a considerar malaltia o accident laboral, ja que ve derivada com a seqüela d'una malaltia reconeguda com a professional a efectes de prestació econòmica, en aquest sentit, també sostenen que cal incloure la covid persistent dins del catàleg de malalties professionals, de manera que sigui reconeguda i tractada per les unitats de Prevenció de Riscos Laborals dels centres de treball i rebi el tractament adequat.

Aquestes no són les úniques reclamacions que fa el sindicat, que també afegeix que, en el marc de la reincorporació al centre de treball, s'estableixi l’obligatorietat que els treballadors i treballadores que hagin estat diagnosticats de covid persistent, una vegada reincorporats al seu lloc de treball,  hauran de ser avaluats pel personal sanitari del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa per determinar si requereixen o no adaptacions en el seu lloc de treball en funció de les seves limitacions. Alhora, també exigeixen que s'han d'establir mecanismes de reduccions de jornada retribuïdes, reincorporacions adaptades a les necessitats de cada persona d’acord amb les indicacions mèdiques i l’autorització de la unitat o servei de PRL, establir sistemes de teletreball en els casos que sigui possible per facilitar les reincorporacions i altres mesures que puguin ser beneficioses per a la reincorporació al lloc de treball de les persones una vegada obtinguin l’alta mèdica.

Recuperar la salut

La Intersindical ha fet totes aquestes reclamacions a través d'un comunicat on també ha volgut posar de manifest que l’objectiu d’aquestes persones que pateixen covid persistent "no és aconseguir un reconeixement de la incapacitat permanent, sinó recuperar la seva salut i poder recuperar la seva vida anterior a la pandèmia i, en tot cas, que la seva malaltia sigui reconeguda com a tal i no sigui menystinguda. És per això que també exigeixen que la Generalitat de Catalunya doti de més recursos a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) per tal de resoldre amb celeritat els nombrosos casos que actualment tenen pendents de resolució sobre expedients que estan arribant als 18 mesos de baixa laboral per covid persistent, ja que consideren que "és una realitat que l’ICAM no dona l’abast per resoldre aquests expedients".

​Denúncies

A part de les reclamacions, el sindicat ha aprofitat el mateix comunicat per fer diverses denúncies sobre la situació actual de la covid. Concretament, han alertat que el govern espanyol ha generat indefensió als malalts de covid persistent perquè encara no ha definit amb precisió el que s'entén per covid persistent com sí que ho ha fet recentment l'Organització Mundial de la Salut. En aquest sentit, consideren que aquesta manca de definició i precisió comporta que la malaltia no estigui inclosa en el catàleg de malalties professionals, una de les seves reclamacions. 

Sobre la duració de les baixes, el sindicat assegura que ha observat que en els 12 primers mesos, per defecte, ja es comencen a donar altes laborals, al·legant que els resultats de les proves mèdiques no són concloents, quan precisament una de les característiques de la covid persistent és el fet de tenir símptomes després d’haver patit la covid que no poden explicar-se amb un altre diagnòstic. És per això que consideren que aquestes altes als 12 mesos d'estar de baixa no responen a una pràctica ètica sinó a una voluntat de no col·lapsar el sistema de baixes i resolucions als 18 mesos.

Per últim, denuncien que en una situació excepcional com és la de la pandèmia de la covid i donada la incertesa de la situació sanitària, aquests 18 mesos són del tot insuficients i obliguen a l’ICAM a donar d’alta a persones diagnosticades amb covid persistent que encara no estan recuperades, o bé a gestionar una incapacitat permanent que potser no necessiten si el període de baixa pogués ser més llarg. De la mateixa manera que la normativa dels ERTO es va adaptar per a les empreses amb l’arribada de la pandèmia considerem que la normativa de les baixes laborals també pot ser adaptada per aquesta mateixa causa.