La Intersindical-CSC ha carregat contra l'acord de pròrroga dels ERTO per causa de força major fins al 30 de juny, aprovat pel govern espanyol després del pacte amb els agents socials: "És insuficient, limitat, centralista i poruc", ha enumerat el sindicat, que considera que l'acord "condemna a la misèria milers de treballadors de Catalunya amb contractes temporals o precaris".

El sindicat posa d'exemple que la limitació del topall de la prestació que reben els afectats per l'ERTO no té en compte el cost diferenciat de la vida en les diferents comunitats autònomes, molt més alt en el cas de Catalunya. En paral·lel, el sindicat també avisa que el pacte "dilueix" el compromís de manteniment de la feina per part de les empreses.

De fet, el nou acord de pròrroga dels ERTO fins al 30 de juny accepta que les empreses en risc de fallida sí que podran acomiadar treballadors els sis mesos posteriors a reprendre l'activitat. La Intersindical també posa l'accent en la fragilitat dels contractes temporals en aquest ERTO i "l'alta discrecionalitat" de les empreses per poder-los rescindir sense gaire problemes. "La garantia de manteniment de la feina només es manté per a les persones treballadores fixes, mentre la contractació temporal suposa gairebé un 90% dels contractes que es firmen actualment i és la norma estructural de les persones més precàries, en especial la gent jove o migrada", ha recordat la Intersindical-CSC.

Tornant a la limitació del topall de la prestació, el sindicat assenyala que la quantitat màxima per a les persones sense infants se situa tan sols "lleugerament per sobre del llindar de pobresa" a Catalunya. "I, pel que fa a les persones amb un o més infants, clarament per sota", critiquen des de la Intersindical-CSC. "Cal aparcar la visió centralista i territorialitzar les quantitats a percebre en funció del preu de les necessitats bàsiques per evitar que les persones afectades caiguin en la pobresa", ha exigit el sindicat, que també mostra el seu escepticisme amb la desvinculació de les empreses en paradisos fiscals de les facilitats i exoneracions tributàries.

"Tot plegat pot esdevenir paper mullat, ja que tan sols s'hi inclouen aquelles societats que tinguin el seu domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals", ha comentat la Intersindical-CSC, que puntualitza que l'evasió fiscal més comuna no parteix de la situació del domicili fiscal en paradisos, sinó en la creació de filials en aquests països com a via per reduir la càrrega tributària. "Segons Intermón Oxfam, només les empreses de l'Ibex 35 disposen de 858 filials en paradisos fiscals, una realitat que hauria d'implicar també la supressió dels beneficis tributaris dels ERTO", ha conclòs la Intersindical-CSC.

Finalment, el sindicat ha volgut posar de relleu que dos mesos després dels primers ERTO encara hi hagi treballadors que no han cobrat la prestació del SEPE.