El proper 1 de gener del 2023 la Generalitat de Catalunya recuperarà la gestió de l’autovia C-25 (Eix Transversal), una operació que suposarà un estalvi net per a les finances catalanes de 781,5 milions d’euros fins al 2040, any en què es preveia que finalitzés la concessió. Per tant, la gestió directa per part de la Generalitat reportarà uns recursos addicionals per a les arques públiques d’entre 40 i 50 milions anuals.

Es tracta de l’operació econòmica amb major impacte sobre les finances catalanes en la darrera dècada. Aquest matí, el Departament d’Economia i Hisenda ha executat el pagament del preu de reversió previst en el contracte amb l’actual concessionària, Cedinsa Eix Transversal, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA. Amb posterioritat, el Departament de Territori ha dictat i notificat a l’entitat la resolució anticipada del contracte de concessió que, amb efectes de 31 de desembre del 2022, comportarà l’extinció de l’actual concessió.

Activat el maig per Giró

El passat mes de maig, la Generalitat ja va activar l'operació per anticipar el final d'aquesta concessió. Amb l'aleshores conseller d'Economia, Jaume Giró, al capdavant ja es va definir com "l'operació econòmica i financera d'estalvi més important dels darrers deu anys". L'objectiu de la conselleria era aprofitar la "finestra d'oportunitat" que contempla el contracte amb Cedinsa per aquest 2022 amb recursos del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) o amb un crèdit bancari. 

Aquest contracte contemplava la possibiltiat de recuperar la gestió de l’autovia i el preu de reversió a pagar per exercir aquesta opció. En concret preveia el dret de la Generalitat a recuperar la gestió de l’autovia en tres moments concrets: l’any 2017, el 2022 i el 2027. Tot i que el 2017 ja es va explorar la possibilitat d’exercir aquest dret, en aquell moment l’aplicació de l’article 155 va fer impossible l’execució d’aquesta clàusula, que s’havia d’executar abans del 31 de desembre d’aquell any. Un cop recuperada la gestió directa de l’autovia l'1 de gener, la Generalitat, a través del Departament de Territori, n’assumirà el manteniment i, amb personal propi, la supervisió, planificació i control de la infraestructura.

Pagament per avançat

El preu que la Generalitat ha abonat per resoldre el contracte és de 479,3 milions d’euros, que s’han finançat amb recursos propis provinents de romanents de tresoreria del 2021. Per calcular l’estalvi net de 781,5 milions d’euros s’han comparat, d’una banda, els pagaments estimats per peatge a l’ombra que la Generalitat hauria d’haver fet a la concessionària entre 2023 i 2040 segons les previsions de trànsit i els termes del contracte i, de l’altra, el pagament del preu de 479,3 milions d’euros i els costos que haurà d’assumir la Generalitat per la conservació de l’autovia i les reinversions necessàries per mantenir-la en perfecte estat de servei en el mateix període.

El contracte de concessió de l'Eix Tranversal, que transita entre Cervera i Caldes de Malavella, va adjudicar-se el mes de juny de 2007 i es va modificar el 2010. El Govern no descarta revisar la viabilitat de liquidar altres contractes de concessió que també disposin de clàusules de rescissió, encara que, ara per ara, no hi ha més operacions similars en cartera.