La Generalitat i el sector públic que depèn d'ella va adjudicar l'any passat un total de 8.517 contractes per 1.439 milions d'euros, un import un 1,4% superior al registrat el 2017, malgrat funcionar amb pròrroga pressupostària i d'haver d'adaptar-se a la nova llei estatal de contractes públics.

Així consta a l'informe sobre l'activitat contractual de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic corresponent a 2018, que elabora el departament d'Economia de la Generalitat.

El departament de Salut i els ens que depenen d'ell, com l'ICS, van copar el 43% de l'import adjudicat el 2018; el de Territori i Sostenibilitat va ocupar el segon lloc, amb el 12%, i la tercera posició va correspondre al de Treball, Afers Socials i Famílies, amb un 7,3%.

La directora general de contractació pública de la Generalitat, Mercè Corretja, ha explicat a Efe que la nova llei estatal de contractes del sector públic ha provocat canvis en els tipus de contractes, en els plecs i en les formes de treballar, però que malgrat això es va aconseguir augmentar les adjudicacions.

"Malgrat la situació de pròrroga pressupostària, hi ha nous contractes, dinamisme i l'administració funciona", ha destacat la directora general, que ha afegit que, en qualsevol cas, la pròrroga dels comptes del 2017 no va tenir un "gran impacte" sobre la maquinària de contractació de la Generalitat.

La majoria d'adjudicacions que es van fer el 2018 van correspondre a contractes de subministraments, als quals van seguir els de serveis i obres. D'una altra banda, Corretja ha comentat que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució només va tenir "una mica d'efecte" sobre la contractació del 2018.

I és que durant els primers mesos del 2017 la Generalitat va augmentar el nombre de pròrrogues de contractes "davant la incertesa" política existent, atès que "ningú no s'arriscava a fer un nou contracte", ha precisat la directora general. En canvi, el 2018 ja es va recuperar a poc a poc la normalitat en l'activitat de contractació de la Generalitat, de manera que les pròrrogues van disminuir un 42,1% en relació amb 2017, fins als 705 milions.

Corretja ha precisat que aquest descens del 42% també va tenir a veure amb canvis relacionats amb el departament de Treball i Afers Socials. I és que una part dels serveis socials que aquest departament contractava amb entitats del tercer sector van passar al model de concertació social.

"Com els departaments que més contracten són Salut, Territori i Treball i Afers Socials i Famílies, qualsevol canvi en aquests departaments té uns efectes molt grans", ha afirmat la directora general. Això explica que l'any passat el volum total de contractacions de la Generalitat - format per adjudicacions, pròrrogues, anualitats i modificacions de contractes - ascendís a 3.253 milions, un 14,3% inferior al del 2017.

Sobre les anualitats, és a dir, la part d'un contracte plurianual que correspon a un exercici en concret, va caure un 3,4% i va suposar 1.091 milions, mentre que les modificacions de contractes van caure un 36% i només van suposar un import global de 16 milions.

Els tres principals òrgans de contractació per volum van ser el 2018 l'Institut Català de la Salut, amb 155 milions, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb 108 milions, i l'empresa pública Infraestructures de Catalunya, amb 94 milions més.

Un exemple de contracte significatiu de l'ICS durant 2018 va ser, per exemple, el d'un sistema d'ús quirúrgic robotitzat per a l'hospital Vall d'Hebron per a la realització de cirurgia mínimament invasiva mitjançant braços robotitzats per valor d'1,64 milions.

D'una altra banda, el 59,2% de les adjudicacions es van tramitar pel procediment obert, "el més garantista", explica Corretja, ja que no posa restriccions. Aquest percentatge va pujar fins i tot al 79,6% si se sumen també els anomenats acords marc, la licitació dels quals està oberta a tots els licitadors.