El Ministeri d'Hisenda preveu abonar aquest any a les comunitats autònomes i les entitats 103.000 milions d'euros en bestretes a compte del sistema de finançament el 2020, que començarà a pagar aquesta mateixa setmana, així com uns altres 10.955 milions d'euros corresponents al tancament de l'exercici de 2018. Pel que fa a Catalunya, l'Estat preveu pagar 19.164 milions d'euros en concepte de bestretes (143 milions d'euros més que l'any passat, un 0,67%). En termes absoluts és la comunitat que més augmenta, però la quarta en termes relatius. Per davant se situen les Balears, el País Valencià i les Canàries.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu del Govern i responsable d'Hisenda, María Jesús Montero, ha explicat que es comunicarà a cada govern autonòmic l'ingrés que li correspon perquè coneguin les quantitats mensuals amb què comptaran.  No obstant això, Montero ha matisat que les xifres no són definitives i s'actualitzaran amb la presentació de la previsió macroeconòmica del projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2020.

La xifra provisional suposa entorn de 120 milions d'euros més que les bestretes a comptes de l'any passat, en haver estat realitzat en funció d'un càlcul "absolutament objectiu" amb paràmetres d'actualització que tenen en compte la població, segons Montero.

Així mateix, ha indicat que es tracta d'una "comunicació urgent i obligada" perquè les comunitats han de conèixer les quantitats que es van deslliurant els propers mesos, per la qual cosa se'ls informa aquest mateix dimarts de la quantitat prevista i tornaran a ser comunicades una vegada estigui projectada la recaptació per al 2020.

"Fins i tot en una situació de pròrroga pressupostària estem intentant que els serveis públics fonamentals es puguin beneficiar del creixement econòmic", ha defensat Montero, que ha ressaltat l'esforç jurídic "molt important" per actualitzar les bestretes a compte, i ha recordat que "a diferència dels governs del PP que feien xantatge a les comunitats perquè poguessin pressionar i votar a favor dels Pressupostos, aquest govern va fer un decret llei amb l'actualització de les bestretes".

D'aquesta manera, ha dit, es prorroguen les bestretes a compte per fer possible que es puguin començar a pagar "al llarg d'aquesta setmana" els primers abonaments a fi que els proveïdors puguin cobrar ja i les comunitats que el desitgin puguin emprendre amortitzacions dels seus deutes.

Al seu torn, Hisenda ha donat a conèixer el tancament de l'exercici del 2018, pel qual les comunitats rebran uns altres 10.955 milions d'euros, la qual cosa suposa 4.833 milions més que l'any anterior i una quantitat "molt important" per a les comunitats, segons Montero.