L'economia catalana del segon trimestre segueix creixent en taxes interanuals superiors al 3% segons les dades publicades aquest divendres per l'Idescat, que indiquen que en termes trimestrals el PIB ha crescut un 0,7% en relació amb el primer trimestre, una dècima menys que la primera part de l'any que va ser del 0,8%. La taxa interanual es va situar en el 3,1%, també una dècima menys (3,2%).

Tot i aquesta lleugera desacceleració, els registres trimestrals del PIB català estan una dècima per sobre del creixement de l'economia espanyola en el mateix segon trimestre (0,6%) i tres dècimes per sobre de la UE-28 (0,4%).

El gap diferencial de l'economia catalana en relació amb l'espanyola i del conjunt europeu s'engrandeix si es comparen les taxes interanuals registrades el segon trimestre. Així, el creixement anual del PIB català al tancar-se el segon trimestre s'ha situat en el 3,1%, quatre dècimes per sobre del 2,7% registrat pel PIB espanyol i un punt percentual per sobre del 2,1% del conjunt de la UE-28. 

Creix la inversió industrial 

Per sectors, la inversió empresarial es reactiva principalment en l'activitat industrial, amb un augment del 5,3% contra l'1,5% del primer trimestre, mentre que la construcció amb un 4,1% redueix lleugerament la seva activitat (4,6% el primer trimestre). 

En relació amb l'aportació del sector exterior, el creixement del PIB se situa en el 0,6%, una dècima menys que el primer trimestre. Aquesta menor aportació de les exportacions catalanes al PIB s'explica principalment per una reducció ''significativa'' de l'evolució de les vendes de béns i serveis (1,6% contra el 4,9% del trimestre anterior). 

L'Idescat recorda que en aquesta davallada del pes exterior s'ha de tenir en compte el context internacional on les exportacions del conjunt de la UE han deixat de créixer. 

Les importacions també mantenen un bon ritme amb un creixement del 2,8%, tres dècimes per sota de la taxa del primer trimestre. 

El segon trimestre, encara sense tenir en compte la disminució de l'activitat turística de la temporada d'estiu, el consum dels estrangers a Catalunya ha crescut el 6,9%, per sobre del 5,5% del primer trimestre.

Des del punt de vista de l'oferta, l'Idescat destaca que el sector industrial manté una ''notable activitat'' amb una taxa de creixement del 4%, tot i que inferior al percentatge del primer trimestre (4,9%).