La guerra dins del Suprem per les hipoteques continua oberta i les ferides s'evidencien. Dotze jutges del Tribunal Suprem s'han oposat, per escrit, a la resolució del Ple del Suprem del dia 6 de novembre, que determinava que era el client que s'havia de fer càrrec de l'impost hipotecari d'Actes Jurídics Documentat després d'una setmana d'enrenou amb els bancs i els clients.

Recordem que la decisió del Suprem va sorgir després de dues jornades de reunions dels 28 magistrats i que va acabar amb una votació molt ajustada: 15 vots a favor que fossin els clients qui paguessin i 13 en contra. Amb aquest escrit, es fa patent la fractura entre els magistrats del Ple, en el qual 12 d'ells s'han oposat a la decisió presa en el moment.

Els escrits critiquen el fons i la manera de prendre la decisió -passant per sobre de la decisió de la Secció Segona que decidia que eren els bancs qui havien de carregar amb l'impost-, i ho fan amb duresa, amb frases com "si el propi Tribunal Suprem posa en qüestió el valor de la seva jurisprudència, com podrà demanar-se el respecte a la mateixa pels Jutjats i Sales del Contenciós dels Tribunals Superiors de Justícia i de l'Audiència Nacional?" Com aquesta, són frases firmades sota el vot particular de l'expresident de la Sala, José Ramón Sieira.

Alhora, en l'escrit, s'assegura del qual admetre la possibilitat que el Ple de la Sala pugui revisar, confirmar o modificar el que decideix una Secció "atenta no només contra el valor reforçat que amb el nou recurs de cassació vol donar al legislador a la jurisprudència, sinó també contra la seguretat jurídica que les sentències fermes del Tribunal Suprem han de comportar per la seva pròpia naturalesa i contra el principi de confiança legítima".

Seguretat jurídica i confiança "trencada"

A més, Sieira explica que la seva "discrepància" es basa en tres raons. D'una banda, "els arguments que afloren sobre aquesta qüestió del subjecte passiu permeten constatar que són més consistents els que porten cap al creditor hipotecari que els que condueixen cap al prestatari". En segona instància, "el principi de seguretat jurídica, constitucionalitzat a l'article 9.3 de la nostra Carta Magna, mai no pot ser per si sol un fre per al canvi jurisprudencial quan, en el nou debat que hagi estat suscitat sobre determinades controvèrsies jurídiques, apareguin uns arguments favorables a l'esmentat canvi que presentin una superior força persuasiva".

Finalment, Sieira al·lega a la confiança social en l'administració, una cosa que considera "essencial", i que "queda greument trencada si, després d'un canvi jurisprudencial extensament argumentat, el més alt òrgan jurisdiccional de l'Estat el deixa sense efecte, sense justificar que sigui un clar desencert jurídic, en el breu espai temporal d'un nombre de dies que no completa un mes".

 

 

A més de Sieira, altres magistrats firmen vots particulars, com Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, Nicolás Maurandi Guillén, José Manuel Bandrés, Francisco José Navarro i Fernando Román amb el suport de tots els que van votar en contra que fossin els clients qui assumissin l'AJD en la reunió de dos dies. Tots tret d'Antonio Díaz Delgado que considera que ja va expressar la seva opinió en el moment.

Amb aquests escrits queden en evidència les discrepàncies que ja es van deixar entreveure durant les reunions maratonianes i la resolució final: 15 a 13. L'assumpte de l'impost hipotecari va quedar tancat amb el decret de Pedro Sánchez, que va decidir canviar la llei perquè "mai més els espanyols no hagin de fer front a aquest impost", però les friccions a l'òrgan judicial romanen.