El deute del conjunt de les administracions públiques va assolir els 1,129 bilions d'euros el març, el que representa un augment d'11.160 milions respecte al mes anterior i se situa en el 100,33% del PIB, segons dades del Banc d'Espanya i els càlculs realitzats pel Ministeri d'Economia d'acord amb la previsió de PIB per al 2017 recollida en el Programa d'Estabilitat 2017-2020.

D'aquesta forma, el deute públic s'incrementa al març per quart mes consecutiu i despunta un 1% respecte al mes de febrer, amb la qual cosa torna a marcar un nou màxim de la sèrie històrica del Banc d'Espanya, que data de l'any 1995. L'endeutament de les administracions respecte al març de l'any anterior va créixer en 32.523 milions d'euros, un 2,9% més, i acumula 35 mesos consecutius per sobre del bilió d'euros. Al marge de les oscil·lacions puntuals, des del Ministeri d'Economia es manté que al final de l'exercici es complirà l'objectiu de deute públic, situat en el 98,8% del PIB, per sota del 99,4% que va registrar en finalitzar el 2016.

Al març, l'Estat sumava un deute de 968.580 milions d'euros, 11.714 milions més que el febrer, el que equival a un repunt de l'1,2%. Al contrari, el deute de les comunitats autònomes va disminuir en 64 milions, fins als 279.095 milions; la de la Seguretat Social es va mantenir pràcticament igual, en 17.173 milions, i la de les corporacions locals es va elevar un 1,7%, fins als 32.534 milions.

A mitjà i llarg termini

El gruix del deute en mans de les administracions públiques es continua trobant en valors a mig i llarg termini, que suposen tres quartes parts (76,2%) del deute total i que expliquen l'increment de l'endeutament públic al març. En concret, aquests valors van créixer en 13.137 milions respecte al mes de febrer, fins als 860.602 milions d'euros, i en taxa interanual van registrar un creixement del 5,9%. En canvi, el deute públic en valors a curt termini es va reduir el tercer mes de l'any en 2.183 milions, fins als 80.326 milions. L'últim any, els valors a curt termini en mans de les administracions públiques s'ha reduït un 2%.

Finalment, els crèdits no comercials i la resta de préstecs també van créixer al març, amb una alça de 207 milions d'euros, fins als 188.451 milions, mentre que respecte a març d'un any abans, els crèdits no comercials han caigut un 6,8%.