El dèficit de les administracions públiques ha augmentat en els últims mesos fins i tot un 7,14% del PIB l'octubre, una xifra que representa un augment de fins a cinc vegades del dèficit públic observat un any abans, un 1,35% del PIB, segons dades publicades pel Ministeri d'Hisenda aquest dimecres.

El dèficit hauria arribat fins als 78.952 milions d'euros a l'octubre, en un context marcat per una creixent despesa pública a nivell sanitari i per mitigar l'impacte econòmic de la pandèmia de la Covid, així com una disminució dels ingressos públics. En aquest sentit, el govern central preveu que el dèficit públic s'elevi el 2020 fins a l'11,3% del PIB, encara que el Banc d'Espanya va calcular en les seves últimes projeccions que quedarà gairebé un punt per sota, en el 10,5 % del PIB.

Per la seva banda, les comunitats autònomes han registrat un superàvit de la balança pública del 0,10% del PIB, mentre que l'octubre de l'any passat es va registrar un dèficit del 0,36%. Aquesta dada confirma la tendència dels mesos previs pel finançament procedent de l'Estat per garantir la seva liquiditat davant l'emergència sanitària.

Impacte de la pandèmia

La despesa sociosanitària de la Covid va assolir els 6.117, segons informació proporcionada per les mateixes autonomies. Els fons de Seguretat Social van registrar fins a l'octubre un dèficit de l'1,97 % del PIB per l'impacte de les mesures d'àmbit laboral adoptades per combatre la crisi.

La dada més recent fins al novembre suposa un dèficit per a l'estat espanyol de 72.322 milions, equivalent al 6,54 % del PIB, que descendeix al 4,70 % de PIB si es descompta la despesa en interessos (dèficit primari).

Aquesta evolució es deu a la caiguda dels ingressos fiscals del 12,8 %, fins a 162.312 milions, que es modera respecte al mes anterior, i a un augment de la despesa del 19,1 %, fins als 234.634 milions, sent imputable el 90 % de l'increment a despeses relacionades amb la pandèmia.

Els augments de despesa més destacats s'han produït en les transferències a la Seguretat Social (18.003 milions), al servei estatal d'ocupació (2.300 milions) i a les comunitats autònomes i corporacions locals (11.000 milions).

Quant als ingressos de l'Estat, la recaptació dels impostos va caure un 14,2 %, fins a 134.778 milions, entre els quals l'IVA va ingressar un 14 % menys, fins a 57.429 milions, que recull l'impacte de mesures com l'exempció d'IVA en els béns necessaris per fer front a la pandèmia o la rebaixa al 4 % del tipus aplicat a les màscares quirúrgiques d'un sol ús.

L'Impost sobre Societats va baixar un 15,9 %, fins a 22.167 milions, fonamentalment pel descens dels pagaments fraccionats que es va reduir fins al novembre un 31,3 %. Pel seu costat, l'IRPF va descendir un 16,8 %, fins a 31.115 milions