L'informe del Fons Monetari Internacional presentat ahir sobre les perspectives de les economies mundials davant de la crisi del coronavirus té una segona part. La institució deia ahir que la pandèmia li costaria a Espanya una contracció del 8% del PIB i un atur del 20,8%. Avui, a més, el Fons assegura que l'impacte del virus i de les mesures de contenció implementades per controlar la malaltia serà particularment intens en el cas d'Espanya, i provocarà el 2020 un pronunciat augment del dèficit fins al 9,5% de PIB, el major des del rescat bancari de 2012, mentre que el deute públic es dispararà fins al 113,4%, segons les previsions del Fons Monetari Internacional (FMI).

La institució dirigida per Kristalina Georgieva vaticina un augment del dèficit no vist des del rescat bancari del 2008, i rècords de deute públic. De fet, el Fons preveu la pitjor crisi global des de la Gran Depressió dels anys 30, i per al conjunt d'Europa dona xifres no vistes des de la Segona Guerra Mundial.

Així doncs, l'FMI calcula que la crisi econòmica provocada per la pandèmia elevarà el dèficit pressupostari del país fins al 9,5% del PIB des del 2,6% registrat el 2019, el saldo negatiu més alt des de 2012, quan el rescat bancari va elevar el dèficit espanyol al 10,7%.

Sota l'escenari central del Fons, que preveu la contenció de la pandèmia i una recuperació gradual de l'economia en la segona meitat de l'any, el dèficit d'Espanya baixaria el 2021 al 6,7% del PIB, encara així el més elevat des de 2013.

Segons els pronòstics de l'FMI, Espanya serà el país europeu amb més dèficit el 2020 i el 2021, superant àmpliament la mitjana del 7,5% i del 3,6% del PIB prevista per a la zona euro per a aquest any i el següent, respectivament.

D'aquesta manera, Espanya veurà incrementar-se de manera significativa el seu endeutament, assolint aquest any el 113,4% del PIB, que continuarà augmentant el proper any fins a situar-se en el 114,6%. Per la seva part, l'FMI calcula que el deute de la zona euro pujarà aquest any a una mitjana del 97,4% del PIB, per reduir-se lleugerament el 2021 fins al 95,6%.

Al principi de la present dècada, el deute públic d'Espanya se situava en el 69,9%, davant la mitjana del 87,6% de l'eurozona i del 102,5% de les economies avançades.

A nivell mundial, l'FMI adverteix que el dèficit públic assolirà el 2020 una mitjana del 9,9% des del 3,7% de 2019, amb un increment especialment significatiu entre les economies avançades, que registraran aquest any un desequilibri pressupostari negatiu del 10,7% del PIB, davant el 3% de 2019, mentre que en el cas de les economies emergents i en desenvolupament el dèficit pujarà el 2020 el 9,1% des del 4,8%.

"Encara que un augment considerable dels dèficits aquest any és necessari i apropiat per a molts països, la posició inicial en alguns casos presenta vulnerabilitats", afirma la institució internacional, recordant que el deute públic global el 2019 representava el 83,3% del PIB i es preveu que assoleixi aquest any el 96,4%.