El govern espanyol va aprovar aquest dimarts un paquet de mesures per ajudar els llogaters afectats per la crisi derivada del coronavirus que inclou la suspensió durant sis mesos dels desnonaments a inquilins en situació de vulnerabilitat. El decret també determina, entre d'altres mesures, que els inquilins de bancs o fons d’inversió tindran una quitança del deute del 50% o bé una reestructuració d’aquesta a tornar en tres anys.

Qui pot accedir a les ajudes?

Al programa d'ajudes només hi podran accedir aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i social degut a la crisi del coronavirus. L'inquilí haurà de complir els següents requisits: no tenir feina, patir un ERTO, haver reduït la seva jornada laboral per haver de cuidar algú i els treballadors autònoms els ingressos dels quals s'han reduït durant la crisi sanitària.

Quins requisits econòmics s'han de complir?

Durant el mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda la unitat familiar ha de complir els següents requisits:

 • Complir el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (IPREM), fixat en 537,84 euros al mes.
 • Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill  o persona major de 35 anys a càrrec en la unitat familiar. En el cas que la unitat familiar sigui monoparental, l'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM.
 • En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33% el límit serà de quatre vegades l'IPREM.
 • Si la persona obligada a pagar la renda té paràlisi cerebral, una malaltia mental o una discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%, una discapacitat física o sensorial, un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, així com els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament a la persona per realitzar la seva activitat laboral, el límit augmentarà a 5 vegades l'IPREM.
 • Que la renda del lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets que percep el conjunt dels membres de la unitat familiar.

 

Quins documents s'han de presentar?

Aquests són els papers que has de presentar per acreditar la teva situació:

 • En cas de situació legal de desocupació: un certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, on hi figuri la quantitat mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 • En el cas del cessament d'activitat dels treballadors per compte propi: mitjançant un certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma. 
 • Pel que fa al nombre de persones que hi ha a l'habitatge habitual és necessari presentar el llibre de família, el certificat de les persones empadronades a l'habitatge i la declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per dur a terme una activitat laboral en cas que fos necessari. 
 • La titularitat dels bens amb una nota simple del servei d'índex del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Una declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits.

A quines ajudes puc optar?

Si compleixes els requisits i has aportat la documentació necessària per provar que no pots fer front al lloguer, pots optar a les següents ajudes:

 • La suspensió de desnonaments sense alternativa habitacional fins a sis mesos després de la fi de l'estat d'alarma.
 • Una pròrroga extraordinària als contractes de lloguers.
 • Microcrèdits sense interessos. El govern espanyol ha aprovat una línia d'avals i microcrèdits sense despeses ni interessos que podran tornar-se en 6 anys, ampliables a 10.
 • El nou programa d'ajudes que s'incorporen al Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.
 • La distinció entre petits i grans propietaris. Els petits propietaris rebran la renda del seu habitatge de forma íntegra i els grans propietaris podran escollir entre reduir el deute de l'inquilí al 50% o reestructurar-la en 3 anys.

T'ha fet servei aquest article? Per seguir garantint una informació compromesa, valenta i rigorosa, necessitem el teu suport. La nostra independència també depèn de tu.

Subscriu-te a ElNacional.cat