La immobiliària Colonial va guanyar el 2017 un total de 683 milions d'euros, fet que suposa un 149 % més que el 2016, degut principalment a la revaloració dels seus actius.

En una comunicació a la CNMV, Colonial, que a mitjans del 2017 es va convertir en societat cotitzada anònima d'inversió al mercat immobiliari (socimi), ha assegurat que la revaloració de les seves inversions a França i a Espanya al llarg de 2017 va ascendir a 933 milions d'euros.