Els tribunals catalans ja han començat a aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que declarava la retroactivitat total de les clàusules sòl incloses en els contractes hipotecaris, donada a conèixer el passat 21 de desembre. És el cas del Jutjat de Primera Instància número 10 de Barcelona, que ha condemnat Banc Popular a tornar tot el que va cobrar a un client per aquestes clàusules "sense limitar la seva eficàcia retroactiva en estricte respecte la jurisprudència del TJUE".

El client, defensat pel despatx Espacio legal, reclamava la nul·litat de les clàusules per abusives, incloses en l'escriptura de compravenda amb subrogació de préstec hipotecari i novació modificativa de 20 d'abril del 2005 i en l'escriptura de novació modificativa de préstec hipotecari de 14 de setembre del 2005. En analitzar el cas, la Sala ha arribat a la conclusió no només que la clàusula és abusiva sinó també que "no hi ha constància fefaent" de la informació que el banc pugui haver ofert al client sobre l'"existència o incidència" d'aquest límit en el contracte.

"No consta la concreta documentació precontractual lliurada en què se li adverteix sobre la seva existència i transcendència, ni concretes simulacions de possibles escenaris que es van realitzar", recull la sentència. També indica que el banc no ha demostrat que donés informació sobre el cost comparatiu amb altres modalitats de préstec o sobre el comportament previsible de l'índex de referència. En aquest sentit, insisteix que la contractació d'un préstec hipotecari per persona sense coneixements financers específics "resulta una operació complexa, en especial a l'extrem referent als interessos, de tal forma que l'absència d'informació comporta l'excusabilitat del seu error". Així doncs, la sentència del jutjat català ja incorpora la resolució del TJUE, donada la seva "importància".