Ciments Molins va guanyar 90 milions d'euros el 2019, un 5% més que l'any anterior, quan el benefici net es va situar en els 85 milions, segons ha indicat la companyia aquest dijous en un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En termes comparables, mantenint els tipus de canvi i l'ajustament per la inflació a l'Argentina, el benefici hagués estat un 16% superior al del 2018.

Els ingressos de Ciments Molins han arribat als 797 milions d'euros, un augment del 4%, especialment per l'impuls de l'activitat a Espanya, l'Argentina i Bangladesh. Pel que fa al deute, va ser de 181 milions d'euros, similar al del tancament del 2018.

A nivell d'inversions, Ciments Molins va destinar 82 milions a la construcció d'una nova planta a Colòmbia i l'ampliació de la de San Luis, a l'Argentina. "El 2019 ha estat un any de creixement de resultats i consolidació de la nostra posició en el mercat, que seguirem impulsant en els propers anys", ha afirmat Julio Rodríguez, conseller delegat de Ciments Molins.

D'altra banda, la companyia ha presentat un pla estratègic pel període 2020-2022, que inclou un objectiu de creixement per als propers tres anys del 4% de les vendes anuals, i mantenir el creixement de l'EBITDA de mitjana entre un 6 i un 8% anual.