La Unió Europea (UE) i el Japó van signar ahir, a Tòquio, l’Acord d’Associació Econòmica que establirà una zona de lliure comerç amb un mercat de prop de 640 milions de consumidors que representen aproximadament un terç del producte interior brut (PIB) mundial. L’acord entre la UE i Japó (Economic Partnership Agreement – EPA) tindrà beneficis molt tangibles pel sector agroalimentari català, de fins a 12,5 milions d'estalvi, segons explica el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El més destacat és la desaparició de gran part dels aranzels vigents fins ara entre la UE i la quarta economia mundial, després dels EUA, Zona Euro i la Xina. El tractat suposarà, doncs, un clar estalvi per a la indústria alimentària catalana que es tradueix en, aproximadament, 12,5 milions d’euros segons dades aportades per l’Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca que va organitzar el setembre de 2017 una jornada informativa sobre oportunitats de mercat en el context del tractat. 

Sectors més beneficiats

Els mercats dels vins i caves són els primers beneficiats ja que veuran com desapareixen els costos aranzelaris de forma immediata, un cop entri en vigència l’acord el 2019, passant del 15 % al 0%.

Així mateix, el sector porcí, que paga actualment una mitjana del 4,3% en aranzels, passarà també a pagar-ne pràcticament el 0%. Altres sectors com el boví i el dels formatges que actualment han d’afrontar unes taxes aranzelàries elevades (38,5% i 29,8% respectivament) veuran reduïts els costos en aquesta partida de forma gradual en el transcurs dels propers 15 anys fins arribar al 0%.

D’altra banda, els exportadors catalans de pasta, xocolata, productes a base de cacau, dolços i galetes reduiran al 0% les despeses aranzelàries en el transcurs del propers 10 anys.

Japó, mercat estratègic per a Catalunya

Japó és el segon destí de productes agroalimentaris catalans de fora de la EU, després de la Xina, i el 7è mundial. Des de Catalunya, l’any 2017, es van exportar 105 mil tones en mercaderies agroalimentàries per un valor de 341 milions d’euros. Aquestes xifres representen un increment de més del 110%, tant en volum com en valor, en els últims 5 anys. Pel que fa al número d’empreses, 576 el 2017, l’augment en aquest mateix període ha estat del 40%.

Japó és un mercat molt atractiu que ofereix grans oportunitats. És un gran importador d'alimentació i begudes, representant un 60% del que consumeix i amb un mercat potencial de 126,75 milions habitants. A això s’hi suma que és el quart mercat mundial en despesa en alimentació i la previsió és que aquest consum creixi prop del 18% en els propers 10 anys. Aquestes xifres expliquen perquè el Japó és país prioritari en l’acció exterior agroalimentària del Govern, d’acord amb el Pla Estratègic d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea (2015-2018).