Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 19.500,6 milions d’euros al segon trimestre del 2021, que es tradueix en el valor trimestral més elevat assolit mai per la indústria catalana i en un augment del 52,2% en relació amb el segon trimestre del 2020, quan arran de la pandèmia es va produir el confinament domiciliari de tot l'Estat.

Segons les dades publicades aquest dilluns per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’agrupació dels productes industrials segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D) mostra que tots els grups augmenten les vendes a l’estranger. Els productes d’alt contingut tecnològic han augmentat un 3,8%, els de nivell mitjà alt un 76,0%, els de mitjà baix un 80,1% i els de nivell baix, un 38,2%.

Per un costat, les exportacions catalanes d’alta tecnologia han assolit un valor de 2.388,8 milions d’euros d'abril a juny, xifra que representa un augment del 3,8% interanual. Aquest augment és degut bàsicament a les vendes de productes informàtics, electrònics i òptics (36,3%), ja que els productes farmacèutics han disminuït les vendes (-2,8%) en relació amb el segon trimestre del 2020, en què van registrar un valor de vendes a l’estranger molt elevat. Per àrees geogràfiques, les vendes d’alta tecnologia han augmentat un 8,3% a la Unió Europea i s’han mantingut estables a la resta del món (0,0%).

Les vendes de productes industrials de nivell mitjà alt han assolit un valor de 8.900,7 milions d’euros, xifra que supera els valors d’abans de la crisi sanitària. Aquest augment representa una variació positiva molt elevada del 76,0% en relació amb el mateix trimestre de l’any 2020 i es trasllada a tots els productes d’aquest nivell. 

Els productes químics, per la seva part, també augmenten les vendes a l'estranger en un 52,9%, els materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles un 99,4% i el grup d’altres productes, un 50,3%. Per àrees geogràfiques, les vendes destinades a la Unió Europea han augmentat un 78,3% i les destinades a la resta del món un 72,2%.

Les vendes a l’exterior de productes de nivell mitjà baix, amb un valor de 2.892,4 milions d’euros, han augmentat més d'un 80% en relació amb el 2020 i tots els grups de productes d’aquest nivell han augmentat les vendes: cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia (70,2%); productes metàl·lics (81,6%) i Altres productes (122,2%). Per àrees geogràfiques, les vendes destinades a la Unió Europea han augmentat un 82,8% i les destinades a la resta del món un 74,0%.

Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix han augmentat un 38,2% i han assolit un valor de 5.318,7 milions d’euros. Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han augmentat un 35,7%, i les destinades a la resta del món un 41,8%.

puerto bcn - noel broda  unsplashPort de Barcelona. / Foto: Noel Broda - Unsplash.

Importacions

L'altra cara de la moneda són les importacions que ha fet Catalunya durant el segon trimestre d'enguany. Concretament, el país ha importat productes industrials per valor de 20.200,3 milions d’euros al segon trimestre del 2021, xifra que representa un augment del 42,6% en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior.

Com també ha passat amb les exportacions, tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l’estranger. Els de nivell tecnològic alt un 16,7%, els de nivell mitjà alt un 53,0%, els de nivell mitjà baix un 62,4% i els de nivell baix un 31,7%. Per àrees geogràfiques, les compres augmenten per sobre del 30% en tots els casos, excepte les de productes d’alt contingut tecnològic a la Unió Europea (6,2%).