Els accionistes de CaixaBank i Bankia podran aprovar la fusió d'ambdues entitats a començaments de desembre, després d'obtenir el vistiplau de l'expert independent BDO. Els primers ho faran el dia 1 d'aquell mes, mentre que els de CaixaBank ho faran el 3 de desembre. Així ho han decidit els seus respectius consells d'administració en les reunions respectives fetes aquest divendres. L'operació donarà lloc al banc més gran a Espanya amb una suma d'actius de 664.027 milions d'euros.

La junta extraordinària de Bankia se celebrarà a València, al Palau de Congressos, l'1 de desembre a les 12 hores i el 2 de desembre, al mateix lloc i a la mateixa hora en segona convocatòria. La reunió concentrarà tres punts: "Aprovació de la fusió per absorció de Bankia, S.A. per part de CaixaBank, S.A. amb l'extinció de la societat absorbida i traspàs en bloc de tot el seu patrimoni, a títol universal, a l'absorbent", el primer. El segon, l'aprovació de la gestió del consell i, el tercer, la delegació de facultats per dur a terme la fusió.

Els accionistes i inversors ja disposen de tota la informació

D'altra banda, CaixaBank farà la seva reunió al Palau de Congressos el proper 2 de desembre a les 11 hores en primera convocatòria i al mateix lloc i hora però a l'endemà en segona convocatòria. Es recomana als seus accionistes assistir telemàticament. El resultat de la votació serà previsiblement favorable a la fusió, ja que el seu accionista majoritari, la Fundació La Caixa, va ser qui va impulsar la fusió amb Bankia.

Els accionistes i inversors, obligacionistes i representants dels treballadors tenen ja als respectius webs corporatius la documentació relacionada amb la fusió entre CaixaBank i Bankia, entre la que es troben: el projecte comú de fusió, els informes dels administradors sobre el projecte juntament amb les opinions d'experts financers o una anàlisi sobre l'augment de capital inherent, segons Europa Press.

Igualment, podran accedir als balanços de fusió juntament amb els corresponents informes d'auditoria, els estatuts socials vigents incorporats a escriptura pública, la composició del consell d'administració d'ambdues entitats i la identitat dels administradors de la nova CaixaBank que seran proposats com a conseqüència de la fusió.

Característiques de la fusió

L'operació de fusió per absorció de Bankia per CaixaBank fa així un pas més i es preveu que estigui completada en el primer trimestre de 2021, una vegada rebudes totes les autoritzacions regulatòries necessàries. L'equació de canvi de la transacció s'ha acordat a 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia, amb una prima del 20%. D'aquesta manera, els accionistes de CaixaBank representaran el 74,2% del capital de la nova entitat i els de Bankia, el 25,8%.

CriteriaCaixa, entitat controlada al 100% per la Fundació Bancària La Caixa, es mantindrà com a accionista de referència de la nova CaixaBank amb al voltant del 30% de l'accionariat, mentre que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) assolirà el 16,1%, des de la seva participació superior al 60% que manté actualment.

La nova entitat sumarà més de 20 milions de clients, així com una quota en crèdits i dipòsits del 25% i 24%, respectivament. CaixaBank i Bankia han estimat que en un horitzó de cinc anys la nova entitat generarà progressivament sinergies d'ingressos de 290 milions d'euros anuals. Quant a les despeses, preveuen aconseguir estalvis recurrents de costos de 770 milions d'euros anuals (de forma plena a partir de 2023).

 

Imatge principal: President executiu de la nova entitat, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delegat de la nova entitat, Gonzalo Gortázar. Foto: CaixaBank