La fusió entre CaixaBank i Bankia per donar lloc al primer banc a Espanya suposarà un estalvi anual de costos entorn dels 770 milions d'euros, i elevarà el benefici per acció un 28% respecte a les estimacions de mercat per al 2022. Ambdues entitats preveuen que la fusió dels dos bancs generi "nous ingressos anuals" entorn dels 290 milions.

Així ho revela el projecte de fusió pactat per ambdues entitats i del qual han informat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el regulador borsari espanyol.

Acord

CaixaBank tindrà inicialment el 74,2% del nou grup fruit de la seva fusió amb Bankia, que posseirà el 25,8% restant, després de l'equació de canvi que figura en l'acord assolit aquest dijous pels consells d'administració d'ambdues entitats.

CriteriaCaixa, entitat controlada al 100% per la Fundació Bancària la Caixa', es mantindrà com a accionista de referència de la nova CaixaBank amb al voltant del 30% de l'accionariat, mentre que el FROB assolirà el 16,1%.

Canvi d'accions

Tot això després que els consells d'administració d'ambdues entitats hagin aprovat la fusió per absorció de Bankia per CaixaBank, amb una equació de canvi de 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia. El preu pactat inclou una prima del 20% sobre l'equació de canvi a tancament del 3 de setembre, abans de la comunicació al mercat de l'existència de negociacions sobre l'operació. A més, suposa una prima del 28% sobre la mitjana d'equacions de canvi dels últims tres mesos.

Oficina CaixaBank EFEOficines de CaixaBank i Bankia /Efe

Sucursals i treballadors

Més enllà d'estimar en aquests 770 milions les sinergies anuals de costos derivades de la fusió, el document enviat a la CNMV no dona detalls sobre quantes sucursals poden tancar-se a Espanya ni els treballadors que es poden veure afectats per l'ajustament de personal derivat de la integració.

Quant a empleats, la unió de CaixaBank i Bankia en sumarà 51.536, dels quals CaixaBank n'aporta 35.589 i Bankia un total de 15.947. Respecte a la xarxa d'oficines, assolirà les 6.727 oficines, 4.460 de procedents de la xarxa de CaixaBank i 2.267 d'aportades per Bankia.

Desè banc d'Europa

Els consells d'administració de CaixaBank i Bankia van donar llum verda ahir a la nit a la fusió entre ambdues entitats per crear el primer banc d'Espanya, que sumarà uns actius de 664.027 milions d'euros, mantindrà la seva seu a València i estarà comandat pel tàndem format per Gonzalo Gortázar i José Ignacio Goirigolzarri.

El gegant sorgit de la fusió serà el desè banc a Europa i tindrà uns actius totals de 664.027 milions d'euros, en sumar els 445.572 milions de CaixaBank i els 218.455 milions de Bankia, segons els comptes del primer semestre de l'any d'ambdues entitats.

8a92411c7ce0d626e676910a7f396cc2fa2483d4La fusió serà definitiva el primer trimestre del 2021 / EFE

Junta general al novembre

Una vegada completat el procés de due diligence per ambdues entitats i aprovat el projecte de fusió per part dels consells d'administració, ara falta l'aprovació per part d'ambdós consells dels informes de fusió, així com de les juntes generals d'accionistes, previstes per al mes de novembre.

S'espera tancar la fusió durant el primer trimestre del 2021, una vegada rebudes totes les autoritzacions regulatòries pertinents, entre les quals la del Ministeri d'Assumptes Econòmics i la de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.