El Grup BBVA va obtenir el 2021 un benefici net atribuït de 4.653 milions d'euros, un 256 % o 3,6 vegades més que els 1.305 milions guanyats el 2020, després de les provisions dotades per afrontar la crisi i el deteriorament del valor de la seva filial en EUA, venuda poc després, ha informat avui l'entitat la CNMV. El benefici recurrent, el procedent del negoci sense comptar extraordinaris com els 280 milions aconseguits per la venda de BBVA USA i altres societats i uns altres 696 milions associats als costos de reestructuració, va anar de 5.069 milions, el més gran de l'última dècada, segons ha explicat l'entitat.

El president del Grup BBVA, Carlos Torres Vila, ha explicat que aquests resultats es deuen als ingressos més grans aconseguits i a les menors necessitats de provisions i permeten al banc elevar "significativament" la remuneració als seus accionistes, amb el dividend per acció en efectiu més alt de l'última dècada, de 0,23 euros", que repartirà a l'abril. Torres també ha anunciat l'inici del segon tram de la recompra d'accions, quan finalitzi el primer, una operació amb què volen obtenir un 9,6 % del capital, amb una inversió d'uns 3.500 milions d'euros en total.

Solvència

Quant a la solvència, la ràtio de capital de màxima qualitat CET 1 fully loaded, que compleix tots els requeriments normatius, va millorar fins al|fins i tot 12,75% davant l'11,73% de 2020, però va empitjorar en 173 punts respecte al trimestre anterior, degut en part a l'esmentat programa de recompra, si bé es manté per sobre dels requeriments de capital del Grup. Segons ha anunciat avui l'entitat, a partir de l'1 de març del 2022 haurà de mantenir una ràtio de capital CET1 del 8,60 % i una ràtio de capital total del 12,76% a nivell consolidat.

Interessos i préstecs

Per àrees geogràfiques, Mèxic va continuar liderant les aportacions als comptes globals, amb un benefici de 2.568 milions d'euros, seguit d'Espanya, amb 1.581 milions; Turquia, amb 740 milions; Amèrica del Sud, amb 491 milions, i la resta dels negocis, amb 254 milions.

Quant als principals marges del compte de resultats, el d'interessos -que reflecteix gairebé tots els ingressos- va millorar en un 0,6 % i va assolir els 14.686 milions, en tant que el marge brut -que afegeix les comissions- va augmentar un 4,5% fins a 21.066 milions. En un entorn de recuperació de l'activitat i alça dels preus, les despeses d'explotació van augmentar un 8,5% el 2021, fins a 9.530 milions d'euros, malgrat el que les "mandíbules" es van mantenir positives i la ràtio d'eficiència va millorar en 53 punts bàsics i es va situar en el 45,2%

En balanç i activitat, els préstecs i avançaments bruts a la clientela van augmentar un 2,5%, fins a 319.000 milions, avalats per l'increment del 3% del finançament a empreses, i en menor mesura, pels préstecs a particulars, amb un increment de l'1,5%, derivat del crèdit al consum i les targetes de crèdit, que van créixer en conjunt, un 5,7%. La morositat d'aquesta cartera es va situar en el 4,1%, molt a prop del 4,2% d'un any abans, amb una cobertura del 75%, inferior al 82% anterior. Els recursos de clients van créixer un 4,5% gràcies a la bona evolució tant dels dipòsits de la clientela, que es van situar en 349.761 milions (+2,1%) com dels recursos fora de balanç (+12,5%).