El Grup BBVA va obtenir un benefici net de 1.210 milions d'euros el primer trimestre de 2021 davant les pèrdues de 1.792 milions registrades un any abans a causa de les fortes dotacions realitzades per la pandèmia de la Covid i per ajustaments en la valoració d'actius.

El BBVA, en un comunicat enviat avui a la CNMV, destaca que aquests resultats li permeten recuperar nivells previs a la pandèmia gràcies a les menors dotacions a provisions i sanejaments i al comportament dels ingressos recurrents malgrat "la complexitat de l'entorn".

Els préstecs i bestretes a la clientela es van reduir en un 0,1%, fins a 322.866 milions, en tant que els recursos de clients ho van fer en un 1,7%, fins als 437.979 milions, afegeix l'entitat, immersa actualment en la negociació d'un acomiadament col·lectiu que afectarà uns 3.450 empleats a Espanya.

Morositat i solvència

La taxa de morositat i la de cobertura davant insolvències van empitjorar lleugerament respecte a març de 2020 i es van situar en el 4,3% i el 81%, respectivament, mentre que el cost del risc va mantenir la tendència a la baixa, en l'1,17%, excloent la part venuda del negoci dels Estats Units.

La solvència del Grup, mesurada per la ràtio de capital de màxima qualitat CET1 fuly loaded, que inclou tots els requeriments legals- es va situar en el 13,55%, 155 punts bàsics per sobre del mínim. (8,59%). Aquesta ràtio inclou les plusvàlues generades per la venda del negoci als Estats Units, anunciada el novembre passat, així com l'objectiu de recomprar fins i tot un 10 % de les accions pròpies.

Oficina bbva madrid nou logo compania - Eduardo Parra / Europa Press

El BBVA prepara un ERO que afectés més de 3.000 treballadors / EP

Mèxic, per davant

Per àrees geogràfiques, Mèxic es va mantenir com la filial que més aporta al conjunt del grup, gairebé un 40% del total, amb uns guanys de 493 milions d'euros, un 46,9% més, pels menors sanejaments. En segona posició es va situar Espanya, amb una aportació del 30,6 % després d'aconseguir sortir de pèrdues i guanyar 381 milions davant els 130 milions negatius de fa un any, també per menys sanejaments.

A  l'Amèrica del Sud, el guany atribuït va millorar en un 150 % i va assolir els 104 milions d'euros, excloent BBVA Paraguai, i a Turquia, que inclou Garanti, Romania i els Països Baixos, el banc va guanyar 191 milions, un 96 % més.

Canals digitals

Quant als principals marges del compte, el d'interessos -que inclou la major part dels ingressos- es va reduir un 14,2% i va quedar en 3.451 milions. El marge brut -que afegeix ingressos per comissions- també va baixar, un 10,8 %, fins a 5.155 milions, en tant que el marge net, que recull l'activitat purament bancària, va sumar 2.850 milions després de retrocedir un 13,6 % interanual.

A tancament de març, els canals digitals del BBVA suposaven ja un 69% del total en unitats venudes, en tant que l'adquisició de nous clients a través d'aquests canals va créixer un 64% l'últim any.

 

Foto principal, seu central del BBVA a Madrid, conegut com l'edifici Vela / EP