El grup BBVA ha tancat el 2020 amb uns beneficis de 1.305 milions d'euros, un 62,9% menys que l'any anterior a causa de la pandèmia de la Covid. L'entitat ha exposat aquest divendres durant la presentació dels seus resultats que aquest exercici ha anat "de menys a més" i en què durant l'últim trimestre ha guanyat 1.320 milions, el seu millor resultat trimestral en dos anys.

El BBVA ha tancat aquest 2020 la venda de la seva filial als Estats Units, operació que li permetrà aportar 8.500 milions d'euros als comptes, i reprendre la política de dividends del 35%-40% en l'exercici 2021. De fet, el BBVA té la intenció de recomprar prop del 10% de les seves accions quan es formalitzi del tot la venda de la filial americana. A càrrec del 2020, pagarà 5,9 cèntims per acció.

D'altra banda, l'entitat ha anunciat  l'execució d'un pla de reestructuració de costos que es començarà a aplicar durant el primer semestre de 2021. Segons ha assenyalat el conseller delegat de l'entitat, Onur Genç, durant la presentació de resultats, el pla posarà especial èmfasi en els mercats "de baix creixement". Genç no ha concretat de quins mercats es tracta i ha dit que el banc està avaluant "totes les alternatives".

Resultats de l'exercici

El grup BBVA va obtenir un marge d'interessos de 16.801 milions d'euros durant l'últim exercici, un 7,3% menys respecte a l'exercici anterior. Bona part de la caiguda registrada durant l'any es deu a la davallada d'ingressos derivada de les comissions. El 2020, el BBVA va obtenir 4.616 milions d'euros per aquest concepte, un 8,3% menys en comparació amb 2019.

Pel que fa a les despeses d'explotació, el banc va aconseguir rebaixar-les un 9,6% en termes interanuals, fins als 10.755 milions. El comportament de les despeses d'explotació, juntament amb una evolució positiva dels ingressos de caràcter recurrent, van situar la ràtio d'eficiència –relació entre els ingressos obtinguts i els costos- en un 46,2%. En termes de solvència, la ràtio de capital CET1 'fully-loaded' a 31 de desembre de 2020 es va situar en l'11,73%, dues dècimes més respecte a finals del tercer trimestre. L'objectiu del BBVA, segons ha indicat aquest divendres, és mantenir-lo entre un 11,5% i un 12%. Per altra banda, la ràtio de morositat va tancar l'exercici al 4%, mentre que la ràtio de cobertura va quedar fixada en un 81%.

Finalment, la xifra bruta de préstecs i bestretes als clients es va situar en 378.139 milions, un 3,5% més respecte a finals de 2019. Quant als recursos a clients, aquests van créixer un 11,9% en termes interanuals, fins als 512.097 milions d'euros.

Increment dels clients i més digitalització

El grup BBVA va captar 7,3 milions de clients nous durant l'any 2020, dels quals 2,4 milions són clients digitals nous. L'any 2020, l'entitat va captar un 56% més de clients digitals respecte a 2019. Al tancament de l'exercici, el grup sumava 37 milions de clients digitals.

Pel que fa a les àrees de negoci, Mèxic continua sent el mercat principal pel BBVA, amb un resultat atribuït de 1.759 milions d'euros (un 45% sobre el total del grup). Espanya se situa com a segon mercat, amb 606 milions (15%), i a continuació apareixen Turquia (amb 563 milions i un pes del 14%), l'Amèrica del Sud (amb 446 milions i un 11%) i els Estats Units (amb 429 milions i un 11%). La resta del negoci es troba a Euràsia, on el resultat atribuït va ser de 137 milions d'euros (representa un 4% sobre el total de l'entitat).

Pel president del BBVA, Carlos Torres, 2020 ha estat un any "de resultats excel·lents" en un escenari "especialment complex". No obstant això, destaca que la venda de la filial als Estats Units permetrà a l'entitat mantenir "una posició de fortalesa inigualable al sector" i que, alhora, "permetrà incrementar la remuneració als accionistes".