Les empreses europees s'enfronten a grans reptes i una competència cada cop més forta a nivell mundial. La digitalització i els conflictes geopolítics juguen un paper important en les barreres i oportunitats que els negocis encaren, i tot i que canvien les tornes, hi ha empreses que saben treure partit de l'ecosistema en el que viuen. 

Com cada any, el Financial Times i Statista elaboren un rànquing amb les 1000 empreses europees que més ràpidament han crescut durant l'últim trienni. Aquest mes s'ha publicat el darrer rànquing, que engloba els beneficis de les empreses entre els exercicis 2014-2017 si, segons explica el mateix FT, la competència enguany era més alta ja que la taxa de creixement mínima de les empreses per entrar en el rànquing s'ha situat en el 37,7%, en front del 34,6% de la classificació de l'any passat. I l'empresa catalana, com queda?

Dins d'aquesta enorme llista de 1000 empreses, entre les quals hi trobem les més disruptives i les que han sabut reconduir les noves tendències per treure'n benefici, n'hi ha 97 que formen part de l'Estat Espanyol -és a dir, un 10% de la llista-; d'aquestes, 27 són catalanes -el 28% de les espanyoles són catalanes- i suposen el 2,7% del total de la llista. 

L'empresa catalana al top europeu

Barcelona domina com a nucli de les seus socials on hi ha instal·lades les empreses catalanes de la llista, tot i que Girona es comença a posicionar també com un dels centres empresarials catalans. La llista de les 27 empreses, el seu creixement i la seva posició al FT 1000 apareixen en el següent gràfic: 

 

 

Destaca la primera empresa de la llista catalana, Viajes Libratur SL, ocupa la vuitena posició al rànquing FT 1000, i és alhora la primera empresa espanyola del rànquing. A més, destaca per tenir un creixement absolut dels ingressos del 5.741% i un creixement anual compost entre 2014-2017 del 288%. 

Com són les empreses triomfadores?

A nivell generalitzat, les empreses que han demostrat un creixement més ràpid durant el darrer trienni són variades, però hi tenen una clara predominança les que es dediquen a la tecnologia o el sector digital, en tots els seus aspectes. Sense tenir en compte el fintech i el comerç electrònic, hi ha un total de 149 empreses de les 1000 que responen al sector tecnològic. Alhora, Alemanya és el país que aconsegueix posicionar més empreses dins el FT 1000, però Londres és la ciutat que compta amb més empreses amb seu a la capital anglesa, amb un total de 63 -tot i que l'any passat eren 74-. 

A nivell català, també hi predominen les empreses dedicades a temes tecnològics, ecommerce, béns industrials i serveis tècnics, pintades de gris en el gràfic anterior. Aquesta és, doncs, una característica generalitzada que evidencia el futur de l'empresa i la necessitat d'innovació per part de tots els sectors. 

Metodologia

Per elaborar el rànquing, FT es nodreix d'una extensa base de dades, i els criteris de selecció són clars: Les empreses han de tenir uns ingressos d'almenys 100.000 euros generats el 2014 (o valor de divisa equivalent segons la mitjana de l'exercici real). Alhora, també uns ingressos de, com a mínim, 1,5 milions d'euros generats el 2017 (o valor de divisa equivalent segons la mitjana de l'exercici real). A més, la companyia ha de ser independent, és a dir, no ser una filial ni una sucursal de cap tipus.

Per últim, cal que el creixement dels ingressos entre el 2014 i el 2017 fos principalment orgànic (és a dir, estimulat internament), i en cas que una empresa cotitzi a la borsa, el preu de la seva acció no ha d'haver caigut un 50% o més des del 2017. 

Finalment, es calculen les taxes de creixement de la companyia en basa a les xifres d’ingressos presentades per les empreses en la respectiva moneda nacional, i es distingeix entre la taxa de creixement anual composta (CAGR), i el creixement absolut entre el 2014 i el 2017.