Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), els índexs de pobresa extrema del nostre planeta s'han reduït a la meitat des de 1990. Si bé es tracta d'un èxit notable, 836 milions de persones al món encara viuen en situació de pobresa extrema; i 1 de cada 5 habitants de les regions en desenvolupament (sobretot Àsia Meridional i Àfrica Subsahariana) viu amb menys d'1,25 dòlars al dia.

A Espanya, 13,18 milions d'espanyols es trobaven en risc de pobresa o exclusió social el 2015, segons un estudi de Eurostat que a més confirma que Espanya és un dels països on s'ha produït l'increment més important d'aquest indicador des de 2008 (+4,8% punts percentuals), només superat per Grècia i Xipre.

La pobresa va més enllà de la falta d'ingressos i recursos per garantir uns mitjans de vida sostenibles. Entre les seves manifestacions s'inclouen també la fam i la malnutrició, l'accés limitat a l'educació o a altres serveis bàsics, com la llum, el gas o l'aigua. Aquest últim vessant és el que anomenem pobresa energètica.

La pobresa energètica és la propensió d'una llar d'experimentar una situació en la qual l'esmentada casa no rep la quantitat adequada de serveis d'energia. Segons el III Estudi de pobresa energètica de l'Associació de Ciències Ambientals (ACA), 5,1 milions de persones a Espanya, l'11% de les llars, són incapaces de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequat a l'hivern; una xifra que es redueix al 8,71% a Catalunya, segons dades de l'Enquesta de Condicions de Vida 2015.

Davant d'aquesta problemàtica i el seu impacte sobre els sectors més desfavorits de la societat, Gas Natural Fenosa, companyia presidida per Isidre Fainé, ha posat en marxa a Espanya un pla amb més de 20 mesures destinades a millorar la gestió dels clients vulnerables, així com reforçar la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector i la comunicació amb els Serveis Socials. La companyia, que és la primera energètica espanyola en impulsar un pla específic per combatre la vulnerabilitat, destinarà 4,5 milions d'euros anuals al projecte.

No puc pagar les factures

La companyia, en el marc del Pla de Vulnerabilitat, ha posat en marxa diferents iniciatives operatives que reforçaran la gestió dels clients vulnerables. Així, els clients de Gas Natural Fenosa que es trobin en situació de vulnerabilitat i no puguin afrontar les factures energètiques, poden informar la companyia de la seva situació a través de diversos canals:

  1. Trucant al telèfon 900 724 900. La companyia ha creat un telèfon gratuït exclusiu per a l'atenció dels clients vulnerables, que està disponible les 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. En aquest, els operadors revisen cada cas amb deteniment i els aconsellen com pot reduir la seva factura. A més, els clients poden sol·licitar informació, consultar els seus dubtes, entre d'altres.
  2. Dirigir-se als Serveis Socials de l'ajuntament del seu municipi i explicar-los la situació en la qual es troba. Els Serveis Socials dels ajuntaments poden elaborar un informe de vulnerabilitat que podran remetre a Gas Natural Fenosa.
  3. Dirigir-se als canals habituals de comunicació de Gas Natural Fenosa amb els clients com, per exemple, els centres d'atenció al client.

Centre d'Atenció al Client de Gas Natural Fenosa

Una vegada Gas Natural Fenosa coneix la situació de vulnerabilitat del client, la companyia paralitza el tall de subministrament i paralitza també la reclamació del deute. També ha flexibilitzat el pagament dels rebuts als clients vulnerables ampliant, podent fraccionar el pagament oferint als clients les quotes que millor s'adaptin a les seves possibilitats, sense cap quota inicial i sense cap tipus d'interès.

Els clients vulnerables de Gas Natural Fenosa poden trucar al telèfon gratuït 900 724 900, on rebran assessorament

Igualment, la companyia ha reforçat les comunicacions amb els clients. Informa 7 vegades els clients, a través de cartes i telèfon, abans de procedir la sol·licitud de tall de subministrament. Així, entre la primera carta de devolució bancària fins que la companyia sol·licita el tall de subministrament transcorren 140 dies (prop de 5 mesos), per sobre del que marca la legislació vigent.

Treballar amb les entitats socials

Més enllà del seu vessant operatiu, el Pla de Vulnerabilitat de la companyia inclou un conjunt de mesures socials que duu a terme la Fundació Gas Natural Fenosa amb l'objectiu de reforçar també la comunicació i les actuacions amb les entitats socials.

Seu de la Fundació Gas Natural Fenosa

"És molt important el paper que juguen les entitats socials, que no oblidem que tenen per objectiu últim la millora de la societat en tots els àmbits, també en el de la pobresa energètica. D'allà, que hàgim ja iniciat la col·laboració amb diverses entitats sense ànim de lucre que treballen i coneixen el dia a dia i la realitat de les famílies vulnerables i també que hàgim creat un telèfon gratuït (900 444 000) per mantenir una comunicació directa i constant amb totes elles", destaca el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Martí Solà.

És molt important el paper que juguen les entitats socials que coneixen la realitat de les famílies vulnerables

La Fundació Gas Natural Fenosa ha posat en marxa un programa de voluntariat corporatiu orientat al col·lectiu vulnerable. El programa, que es desenvolupa en col·laboració amb diferents entitats, inclou l'assessorament per part d'empleats voluntaris de la companyia energètica, que destinen part del seu temps a l'atenció de persones vulnerables a la recerca de la millor solució per a cada situació particular.

L'Escola d'Energia Social

La Fundació Gas Natural Fenosa ha creat també una Escola d'Energia Social amb l'objectiu d'assessorar i formar treballadors de les entitats del Tercer Sector i el personal dels Serveis Socials municipals en eficiència energètica. D'aquesta forma, pretén mitigar l'impacte en la societat de la vulnerabilitat energètica.

El centre té previst formar més de 2.000 persones cada any, gràcies a la programació de més de 60 seminaris i 50 tallers anuals.

A més, l'Escola editarà guies divulgatives i crearà una pàgina web per divulgar consells i mesures perquè les llars puguin aplicar-los per reduir la seva factura i minimitzar així l'impacte de la vulnerabilitat energètica.

El programa de formació pretén formar els treballadors socials i del tercer sector en bones pràctiques d'estalvi i eficiència energètica perquè les puguin traslladar a les persones necessitades, proporcionar-los instruments i materials per fer viable la implantació de pràctiques eficients a les llars més necessitades, promocionar la comprensió i el seguiment del consum energètic als habitatges, i donar a conèixer els programes i les accions de la Fundació Gas Natural Fenosa en l'àmbit de la pobresa energètica.

"Aquest projecte està inspirat en el model de solucions que estan aplicant països com Àustria, Bèlgica o Hongria per pal·liar la pobresa energètica i que comprenen programes de formació per als professionals que treballen diàriament amb el col·lectiu vulnerable. En aquests països ha resultat molt efectiu i esperem que aquí també ho sigui", apunta Martí Solà, director general de la Fundació Gas Natural Fenosa.

 

 

Contingut realitzat amb la informació de: