L’Institut Català de les Dones (ICD) celebra el seu trentè aniversari, i ho fa alertant que “queda feina a fer, perquè encara hi ha discriminació sistemàtica de les dones en tots els àmbits de la vida: personal, familiar, laboral i social. I aquesta discriminació és la causa de la pitjor manifestació del masclisme: la violència contra les dones i els seus fills i filles”, afirma Núria Balada, presidenta de l’organisme que impulsa les polítiques públiques en favor de la igualtat efectiva de dones i homes i per l’erradicació de la violència masclista.

L’ICD es prepara per celebrar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, reivindicant la vigència i la necessitat del feminisme i les polítiques públiques feministes. En aquesta línia, el Govern té previst aprovar més de 300 mesures per executar la Llei 17/2015 del 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes, i a la Llei 5/2008 del 24 d’abril dels drets de les dones per erradicar la violència masclista.

L’ICD es prepara per celebrar un 8 de març on posa de manifest la necessitat i la vigència del feminisme

Totes aquestes mesures estan incloses en el Pla estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2019-2022 que, alhora, integra el II Programa d’Intervenció Integral Contra la Violència Masclista 2019-2022. Els seus 6 eixos d’acció són l’educació i la promoció de valors i models igualitaris, la promoció de l’equitat en el treball i la corresponsabilitat en els usos dels temps, la prevenció i l’erradicació de la violència masclista, la participació política i social i l’apoderament personal i comunitari de les dones, la visibilització de les dones i comunicació no sexista i la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.  

Assessorament psicològic i legal i atenció en violència masclista

L’ICD posa a disposició de les dones informació sobre temes del seu interès i assessorament psicològic i legal presencial i gratuït. Ho fa a través de cinc oficines d’informació repartides per Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa, i dels 102 serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) dels ens locals, i als quals l’ICD dona suport. Aquest serveis es troben ubicats a totes les poblacions de Catalunya de més de 20.000 habitants.

D’altra banda, el telèfon 900 900 120 ofereix a les dones que travessen situacions de violència masclista un equip de professionals de l’advocacia, la psicologia, el treball social i la medicina, així com també els serveis especialitzats de la Xarxa d’intervenció integral contra la violència masclista. Es tracta del primer recurs on les dones poden trucar i expressar la situació que viuen. L’atenció és gratuïta i permanent, 24 hores, tots els dies de l'any i en 124 idiomes.

En les situacions més extremes també contacta amb els serveis d’emergències policials i de salut.

Aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes i erradicar la violència masclista són els objectius del Govern de la Generalitat

L’ICD també activa, si s’escau, un servei d’intervenció en crisis greus per garantir una atenció immediata i especialitzada amb un equip de professionals de la psicologia que es desplacen fins al lloc dels fets per atendre persones directament afectades per un acte greu de violència masclista.

A més de donar suport als ens locals per l’atenció que ofereixen a les dones i per implementar polítiques per avançar cap a la igualtat efectiva de dones i homes, també ofereix suport a projectes d’entitats que treballen per la igualtat de dones i homes i contra la violència masclista, i col·labora amb institucions i universitats per promoure els estudis i el coneixement amb perspectiva de gènere.

A més dels plans estratègics per la igualtat efectiva de dones i homes i contra la violència masclista, l’ICD elabora informes sobre l’impacte de gènere de les disposicions del Govern per garantir la no discriminació de les mesures.

També crea i desenvolupa el Pla director de Formació en equitat de Gènere de Catalunya. El Govern, amb aquest Pla, fa un pas ferm cap a una Catalunya més igualitària i justa per tothom a través d’impulsar la formació i la capacitació del personal públic i normalitzar i garantir que cap aspecte del treball i l’acció de les administracions sigui aliè a les dones.

Impulsat per l’ICD i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Pla s’adreça al personal de tot el territori dels departaments de la Generalitat, els ens locals i les entitats col·laboradores. Té en compte la capacitació progressiva i continuada en el temps de tres col·lectius professionals prioritaris: alta direcció i línia de comandament, professionals dels circuits de violència masclista i referents d’igualtat.

A través de l’Observatori de la Igualtat de Gènere elabora informes de dades estadístiques sobre les desigualtats actuals entre homes i dones per la millora de la presa de decisions de les polítiques públiques en aquest camp.  

L’ICD posa a disposició de les entitats i centres culturals un catàleg d’exposicions educatives itinerants per sensibilitzar sobre la igualtat efectiva i recuperar aportacions de les dones que han estat invisibilitzades en diferents camps del coneixement. A través de la seva plana web facilita una Guia d’entitats de dones i un Cercador d’Expertes. I a la seu de Barcelona (Pl. Pere Coromines 1) hom pot accedir al Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca, especialitzat en polítiques de dones, feminismes i gènere, on també s’ofereix suport a la investigació. Allà, es poden trobar, entre d’altres, recursos electrònics, estudis, llibres, audiovisuals, música i contes no sexistes.

Dones i participació política, un dret mig conquerit

Les dones no van poder votar a Nova Zelanda fins a l’any 1889. A Gran Bretanya no ho van poder fer fins al 1918, després de més de 50 anys de lluita. No va ser fins a l’any 1933 que les dones van poder exercir el dret de vot a Espanya, malgrat la incomprensió i l’oposició d’homes de totes les tendències polítiques.

No va ser fins a l’any 1933 que les dones van poder exercir el dret de vot a Espanya, malgrat la incomprensió i l’oposició d’homes de totes les tendències polítiques

L’any 1991 hi havia a Catalunya 36 alcaldesses (un 4% del total). Avui, la xifra només ha pujat fins a 174 (un 18%). En la primera legislatura del Parlament (1980-1984) només hi havia 7 dones diputades (un 5%). Actualment, encara no s’ha arribat al 50%. Dels 131 presidents de la història de la Generalitat, tots han estat homes. Tampoc hi ha hagut mai presidentes als Estats Units, a la República Francesa ni al govern espanyol.

Dels 240 estats reconeguts per Nacions Unides, només 23 tenen com a cap de govern una dona. D’aquests, 11 són a Europa, 4 al Carib, 4 a Àsia, 2 a Àfrica i 2 a Oceania. Malgrat s’ha avançat considerablement en l’exercici del dret de les dones a la participació política, encara queda molta feina a fer.