Al mes de juny d’aquest any haurem exhaurit, com a país, tots els recursos que la natura pot generar en dotze mesos. Així ho estableixen els càlculs de l’organització Global Footprint Network, que any rere any són més preocupants. De fet, el conegut com a Dia de la Sobrecapacitat de la Terra no s'ha deixat d’avançar des de la dècada dels setanta, i ho ha fet a un ritme frenètic. Això significa que cada any consumim els recursos equivalents a 2,3 planetes, i de Terra només en tenim una. No hi ha planeta B i cal preservar el que tenim si volem que les generacions futures preservin una biosfera saludable amb tots els seus sistemes ecològics.

Cada any consumim els recursos equivalents a 2,3 planetes

contaminacion - pixabay

Pixabay

Fan falta canvis a gran escala, però sobretot el què es necessita és un canvi d’orientació per part de tots els agents implicats i en tots els àmbits, des del local, passant pel nacional, el regional fins a arribar al global. La Carta de la Terra és un bon punt de partida, una declaració internacional sobre el futur de la Terra i de la humanitat que promou la responsabilitat compartida per conservar la vida tal com la coneixem avui, però sobretot, la dels nostres successors. No deixa de ser una crida a l’acció amb una visió d’esperança. De fet, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU ja són una resposta, que es comença a visualitzar amb nova legislació i compromisos adoptats pels diferents països en l’Acord de París contra el canvi climàtic. Aquesta nova manera de fer, però, també s’ha d’aplicar a la manera de produir, de consumir, de desplaçar-nos… Només així aconseguirem canviar la tendència.

Mentre que les darreres dècades el món desenvolupat ha centrat la base del seu creixement en l’anomenada economia lineal —que es resumeix a produir, emprar i llençar, i que té una forta dependència de les matèries primeres—, els efectes d’esgotament de la Terra i el canvi climàtic promouen un nou model circular que sorgeix com una alternativa sostenible per mantenir l’equilibri del planeta, conscients que els recursos naturals són limitats i que, per tant, tant la producció com el consum de béns s’ha de fer de manera respectuosa. És el que es coneix amb el nom d’economia circular.

Però com s’aplica a la pràctica?

Si partim de la base que tota activitat empresarial té efectes ambientals, aquest nou sistema promou canvis tant en la producció de béns i serveis com en el consum que en fem. L’objectiu és reduir, reutilitzar i reciclar els materials utilitzats en els sistemes de producció i consum amb la finalitat d’assegurar que els residus puguin ser assimilats també pels sistemes ecològics. D’aquesta manera es maximitzaran els recursos disponibles i es mantindran dins el cicle productiu com més temps millor.

L’objectiu és reduir, reutilitzar i reciclar els materials que s'han fet servir en els sistemes de producció i consum amb la finalitat d’assegurar que els residus puguin ser assimilats també pels sistemes ecològics

És per això que Endesa, com a empresa que opera i utilitza els recursos naturals per a la seva activitat empresarial, és conscient que cal fer-ho d’una manera sostenible per assegurar que les generacions futures ho podran continuar fent. I és que, de fet, tenim la gran responsabilitat de convertir-nos en agents del canvi, perquè si les grans companyies incentivem i potenciem determinats comportaments mitjançant els nostres hàbits de compra, per exemple, els nostres proveïdors també es començaran a comportar així. És una cadena circular, on la companyia vol ajudar la societat a circularitzar-se en benefici de tots. Perquè hem d’acceptar que és una responsabilitat universal i que tots hem d’aportar-hi el nostre granet de sorra.

Per les empreses, es tracta de canviar el model de negoci, cosa que nosaltres ja estem fent en temes com la mobilitat elèctrica i compartida o a promoure l’eficiència energètica, però en l'àmbit particular també hi ha moltíssimes coses que podem fer, perquè l’economia circular va molt més enllà de la gestió de residus, ja que hem de pensar més en l’ús que donem als nostres béns i no tant en el fet de tenir-los, en el sentit de pertinença. Ens cal, tot el que tenim? I al que ja tenim, com li podem allargar al màxim la vida? Potser amb un bon manteniment n’hi hauria prou i no caldria comprar-ho de nou, o li podríem donar un segon ús.

Ens cal, tot el que tenim? I al que ja tenim, com li podem allargar al màxim la vida? Potser amb un bon manteniment n’hi hauria prou i no caldria comprar-ho de nou, o li podríem donar un segon ús

En aquest sentit, hem d’intentar utilitzar els actius o els productes el màxim de temps possible i que s’utilitzin també al màxim. Per exemple, a Endesa a Catalunya tenim un servei compartit de cotxes, bicicletes i patinets elèctrics per als desplaçaments dels empleats. És una forma de maximitzar l’ús dels actius, a la vegada que posem el focus en disposar d’una solució de mobilitat per damunt del consum d’un producte, dos dels pilars de l’economia circular. És a dir, no ens cal posseir un vehicle per poder fer un desplaçament dins la ciutat.

endesa parking electrico empleados 39 15 630x420

És una forma de maximitzar al màxim als actius, un dels pilars de l’economia circular. I el futur ha de mirar en aquest sentit, on el conjunt de pobles, empreses i institucions funcionin com a una única comunitat.

Les multi R: reduir, reciclar, reutilitzar

REDUIR de manera que es minimitzi l’ús de recursos naturals així com l’emissió de contaminants.

En l’àmbit de l’energia, és evident que cal actuar amb moderació i eficiència en l’ús de l’energia, així com incrementar progressivament o fer més eficient la producció d’energies renovables (hidràulica, solar i eòlica...) amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i assolir la descarbonització plena per l’any 2050.

En aquesta línia, una altra de les accions que duem a terme és la promoció de l’ús del cotxe elèctric amb la instal·lació d’una nova xarxa de carregadors a tot l’Estat, de manera que sigui cada vegada més fàcil el canvi cap a un mitjà de transport sense emissions contaminants.

punt de recàrrega

Allargar la vida útil dels productes també és una manera de minimitzar l’ús de recursos naturals, de manera que les campanyes de manteniment, reparació, automatització i actualització del conjunt de la xarxa elèctrica també forma part d’aquest àmbit d’actuació.

REUTILITZAR: implementar sistemes i cicles de retorn per recuperar components que es poden tornar a fer servir.

Dins els objectius de reduir les emissions de CO2, Endesa ha tancat els últims anys les centrals tèrmiques que tenia a Catalunya. Són la central tèrmica de Foix, a Cubelles, i les centrals tèrmiques de Sant Adrià del Besòs i Badalona. A l’hora de desmantellar-les la companyia va classificar materials i elements per donar-los nous usos.

En el cas de la central de Foix es van recuperar fins a 900 elements singulars de la instal·lació, documentació, audiovisuals i fotografies que ara formen part del Fons Històric d’Endesa, però a més també es va donar alguns d’aquests elements singulars, com material tècnic de l’antic laboratori químic (provetes, embut de vidre, pipetes...), material bibliogràfic i de laboratori a l’Ajuntament de Cubelles, als dos instituts públics del municipi i a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Al seu torn, en el cas de les antigues centrals tèrmiques de Sant Adrià del Besòs i de Badalona, també es van recuperar nombrosos elements, però el més curiós va ser que durant el desmantellament de la planta es va observar que les estructures de formigó més antigues que es trobaven al mar i que permetien captar l’aigua i refredar les turbines de les centrals havien estat colonitzades per una gran diversitat d’espècies. És per això que es va considerar necessari protegir aquesta zona i no desmantellar-la, i es va crear així un parc d’esculls artificials i se li va donar un nou ús. Així, ara es facilita la colonització d’organismes marins, s’afavoreix l'hàbitat a centenars d'espècies, es promou la conservació del fons marí i es millora la biodiversitat de la zona.

Colonizació pantalans Badalona

Colonizació pantalans Badalona

Coral solitario Balanophyllia regia

Corall solitari Balanophyllia regia

La reutilització, tot i això, també té una altra dimensió que és la de fer servir al màxim els productes o serveis que tenim a l’abast. A banda d’haver implementat una flota de vehicles elèctrics compartits, un altre exemple en seria la gestió de l’aigua, recurs que la companyia utilitza en les centrals hidroelèctriques per generar producció renovable. I és que, el seu ús, n’és també circular, ja que el 99% de l’aigua captada per utilitzar-la en les instal·lacions d’Endesa és retornada al medi perquè pugui ser novament utilitzada.

RECICLAR: a nivell de societat cada any millorem en la tria selectiva tan a nivell particular com a nivell empresarial. De fet el reciclatge és la nova font de matèries primeres dins aquesta nova concepció de l’economia circular i cada vegada hem de ser capaços de millorar aquest reciclatge per tal de garantir el retorn al cicle productiu de tots el materials.

L’estratègia d’Europa 2020 pretén generar un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador per aconseguir la reducció de residus i fer un ús racional dels recursos naturals que tenim. Però això ens toca a tots transformar-nos i aprendre a fer les coses d’una altra manera: les administracions han de fer polítiques que afavoreixin aquest nou model, les empreses tenim la responsabilitat de convertir-nos en agents del canvi en la implementació i promoció d’aquestes iniciatives en el nostre dia a dia i, com a ciutadans, tenim el repte de ser més oberts i receptius a aquests nous productes i serveis que se’n deriven. El futur ha de mirar en aquest sentit, on el conjunt de pobles, empreses i institucions funcionin com a una única comunitat.

La Tierra - Pixabay

La responsabilitat de preservar la Terra és universal. Fem-ne honor en el Dia Mundial de la Terra, que se celebra el dia 22 d'abril, i comencem a implicar-nos tots a impulsar aquest canvi cap a un model circular que impregni tota la societat, perquè l’economia serà circular o no serà. La humanitat està utilitzant els recursos del planeta 1,7 vegades més ràpid de la velocitat en la que els nostres ecosistemes poden regenerar-los. Aquest planeta en el que vivim el tenim en préstec de les nostres generacions futures, permetem que en gaudeixin.

 

Nerea de la Corte, responsable de desenvolupament, iniciatives i gestió ambiental d’Endesa