La Diputació de Barcelona proporciona atenció individualitzada i gratuïta als consumidors amb relació als litigis amb entitats financeres per incloure clàusules abusives en contractes hipotecaris.

Què són, però, les clàusules sòl en una hipoteca?

Les clàusules sòl són unes clàusules establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, encara que el tipus d'interès baixi per sota d'un determinat llindar establert per l’entitat bancària, el consumidor continuarà abonant el que correspon a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus d’interès de referència, habitualment l'euríbor.

És clarament una opció contractual que afavoreix la posició de les entitats bancàries i no les dels seus clients

Aquest servei de la Diputació de Barcelona es va materialitzar el juliol de l’any passat amb la signatura de convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals de l’Advocacia (Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Manresa, Sabadell, Granollers, Mataró i Vic) i el suport dels Serveis Públics de Consum. L’acord acaba el 31 de desembre del 2018.

pacte

Quin servei s’ofereix?

Els afectats reben un primer consell orientador d’un advocat especialista i informació sobre la conveniència d'acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no es redacta cap document ni es tramita cap assumpte. Aquest servei també assessora els ciutadans respecte del dret a accedir a l'assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per sol·licitar-la.

Tinc una clàusula abusiva del sòl i no sé on anar

Els ciutadans poden concertar les visites en qualsevol dels 77 punts d'atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de Barcelona. Els convenis preveuen el desplaçament d’un advocat a les dependències dels Serveis Públics de Consum de les comarques de Barcelona que, prèvia hora concertada, atén de manera individualitzada i gratuïta les consultes dels consumidors.

Fins ara s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia gratuïta i assessorades per a aquest efecte

Des que va començar aquest servei a l’estiu de 2017, s’han atès 4.618 famílies que han generat 5.483 consultes, de les quals 4.788 han estat per contractes afectats per una clàusula abusiva, cosa que representa el 87% de totes les consultes. 852 famílies s'han pogut acollir al dret a justícia gratuïta i han estat assessorades per a aquest efecte. També hi ha hagut 2.903 consultes en què el consumidor havia tingut un contacte previ amb el banc.

De les 5.483 consultes generades, 4.788 (87% del total) eren per contractes afectats per una clàusula abusiva

contracte

La Diputació de Barcelona al costat dels consumidors

Els acords amb els col·legis professionals d’advocats se sumen a les accions de suport als consumidors que la Diputació de Barcelona impulsa des de fa mesos per acompanyar-los en les seves reclamacions per les clàusules abusives.

Per atendre aquestes consultes, la corporació ha augmentat fins als 2 milions d’euros el pressupost destinat als Serveis Públics de Consum. També ha intensificat la formació específica en clàusules abusives als tècnics d’aquests serveis (77 de municipals i 7 de comarcals) i s’han fet 150 xerrades i tallers arreu del territori en què han assistit més de 8.000 persones.

El meu municipi no disposa de Servei Públic de Consum propi, on he d’anar?

En els 224 municipis que no disposen de Servei Públic de Consum propi, els ciutadans poden fer les seves consultes a través de les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor.

La Diputació de Barcelona ofereix consells i informació sobre els protocols de les entitats bancàries, adreces de contacte i l'agenda d’accions formatives, com també disposa d'un formulari de reclamació a través de la seva pàgina web.