La depressió és un problema de salut que genera discapacitat per dur a terme una vida normal. Segons l'OMS, afecta més de 300 milions de persones a tot el món.

El tractament ha de ser multidimensional, incloent medicació, tractament psicològic, sessions de suport individual i/o en grup i una altra sèrie d'actuacions que resulten beneficioses per millorar aquest problema de salut mental. L'exercici físic continua prenent força com un tractament útil i que ha de ser tingut en compte per millorar els casos de depressió, una cosa que detallarem a continuació.

El tractament per a la depressió ha de ser multidimensional

Si bé aquí ja hem parlat en moltes ocasions dels beneficis de l'exercici i de l'esport per al nostre cos, també resulta positiu en problemes de salut mental com la depressió. Cada vegada hi ha més indicis que no només suposa una recomanació, sinó que realment l'exercici ha de considerar-se com un tractament útil per millorar els casos de depressió.

Així ho afirmen els investigadors que van realitzar una metaanàlisi incloent estudis d'alta qualitat metodològica (assajos clínics aleatoritzats) en els quals es comparava l'execució d'exercici amb un grup control que no el realitzava, tot en subjectes amb diagnòstic de depressió.

Exercici contra la Depresión
Exercici contra la Depressió

Els resultats que van obtenir en aquesta anàlisi que va incloure una mostra de gairebé 1500 subjectes és que l'efecte de l'exercici físic tenia un potent efecte contra la depressió. En aquests estudis es va comparar l'exercici amb el grup control que no feia res, i es va veure que l'efecte de l'exercici (principalment aeròbic moderat-intens va ser l'utilitzat en les intervencions) resultava molt beneficiós.

Segons els investigadors, l'exercici té un efecte antidepressiu bastant significatiu en persones afectades per depressió, fins i tot amb diagnòstic depressió major. Les dades d'aquest estudi donen suport considerar l'exercici com un tractament per a la depressió basat en l'evidència.

Per tant, segons la nostra opinió, pot (i deuria) incloure's en les pautes de tractament per a problemes de salut mental com la depressió, sempre indicat i supervisat pels professionals de la salut i de l'exercici, que treballin de manera coordinada.