L'Ajuntament de Barcelona començarà a cobrar un nou impost per la recollida selectiva de residus a partir del maig del 2020. El consistori, que fins ara ho finançava via ingressos generals, introduirà un nou impost específic per a la recollida de residus que suposarà per al 75% de les llars un rebut mensual d'entre 2 i 4 euros.

El cobrament del nou impost es farà a través de la factura de l'aigua i se sumarà a l'import ja contemplat en el rebut pel tractament dels residus. L'objectiu, segons l'Ajuntament, és complir amb la directiva comunitària que obliga les ciutats a millorar la gestió dels residus i incrementar tant la recollida com les emissions que es deriven del tractament.

El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha assegurat que aquesta mesura és el primer pas cap a una tarifació "justa", en la qual es pagui en funció del que es recicla. Actualment el 45% de barcelonins no recicla. Amb la nova taxa, el consistori espera recaptar 41 milions d'euros anuals, que es reinvertiran en la millora de la gestió i del servei.

Recollida selectiva estancada

"La recollida selectiva està estancada en el 37,7%", ha lamentat Badia, que ha dit que l'objectiu és que el 2025 ja s'hagin desplegat sistemes d'individualització de la recollida domèstica en el 100% de la població. "Ens agradaria que quan es posi en marxa la nova contracta, ja s'impulsi una primera caracterització per districtes. A mesura que s'implementi aquesta nova contracta, el següent pas seran els barris. I el 2025 s'arribarà a una taxa justa en l'àmbit de la llar", ha detallat.

La Directiva Europea marca que el 2025 la recollida selectiva haurà de ser del 55% del total, el 2030 del 60% i el 2035 del 65%.