L'Ajuntament de Barcelona ja ha publicat a la gaseta municipal la instrucció amb les disposicions generals per fer efectiu l'objectiu d'estalvi energètic que marca el decret del govern espanyol. La instrucció recull que les mesures són aplicables a totes les dependències municipals, siguin de gestió directa o indirecta. "En els espais refrigerats la temperatura no pot ser inferior als 27°, i els calefactats no pot ser superior a 19°, a excepció que es justifiqui que els recintes han de tenir condicions especials de climatització", indica el text. El document també inclou que l’apagada general de la il·luminació a tots els edificis municipals s’ha de fer quan acabi la jornada o, com a màxim, a les 21:00 h. Les mesuren entraran en vigor a partir del dimecres 10 d'agost.

Temperatura a les dependències de l'Ajuntament

Pel que fa a l'aire condicionat, la instrucció insta que es programin els sistemes de control perquè deixi de funcionar quan no hi ha ningú o que s’ajusti en la mesura del possible als horaris laborals. A més, indica que els espais amb aire condicionat no podran tenir ni portes ni finestres obertes i assenyala que la temperatura s'ha d'indicar a l'entrada dels edificis. Alhora, s'insta els treballadors a apagar ordinadors, les pantalles de sales o monitors i les fotocopiadores quan marxin i a evitar "sempre que sigui possible" l'ús de l'ascensor.

Substituir l'enllumenat per LEDS

També s'estudiarà com es podria fer coincidir els horaris de neteja i manteniment dels edificis amb l’horari d’inici de la jornada laboral per evitar el consum energètic en hores de poca afluència. El consistori també treballarà per substituir l’enllumenat per tecnologia LED. Segons aquesta instrucció, s'hauran de revisar els edificis que no s'hagin inspeccionat sobre l'eficiència energètica des de l’1 de gener de 2021. De la mateixa manera, les gerències i les entitats que depenen del consistori hauran de remetre un pla d'eficiència energètica abans del 30 de setembre. El document afirma que hi pot haver excepcions en cas "que es justifiqui que els espais o edificis hagin de tenir condicions especials, o bé, una normativa específica d’aplicació disposi altrament" i entra en vigor el 10 d’agost.