Els cartells que anunciaven que una zona catalogada urbanísticament en la categoria 6A, és a dir, la reservada a parcs i jardins, que estava habilitada per a aparcament dels abonats d’un club de tenis de la Vall d’Hebron fa uns dies que han desaparegut, malgrat que l’espai continua sent utilitzat per vehicles privats. Aquest canvi ja ha estat advertit pels veïns del barri, que apunten que malgrat això, continua havent-hi trànsit i estacionament de vehicles privats. Segons ha pogut comprovar elNacional.cat, la suposada zona verda continua sent feta servir per usuaris del club esportiu, per bé que ara ja no hi ha cap senyal que el vinculi.

Des del maig del 2021 que en aquesta zona del barri de la Vall d’Hebron (districte d’Horta-Guinardó) es viu una situació irregular, ja que una de les instal·lacions esportives, el gimnàs Eurofitness Vall d’Hebron (UEsports - Centre Municipal de Tenis Vall d’Hebron), havia habilitat una zona d’aparcament exclusiu per a abonats en un espai situat al pas d’Isadora Duncan que fins a aquell moment era d’ús de vianants. La zona delimitada comptava amb vials d’accés perfectament senyalitzats, amb rètols que identificaven clarament el solar com a espai reservat per als abonats al gimnàs, tot i que no comptava amb cap barrera ni requereix cap identificació per poder accedir-hi.

Parking Montbau, tenis complejo deportivo, Reportaje Palmer Carlos Baglietto02cartel parking tenis club vall hebron jordi plamer (3)

A dalt, un cartell a mitjans de desembre; a sota, els ancoratges és l'únic que en queda / Carlos Baglietto - Jordi Palmer

El canvi en la situació és que des de fa uns dies els rètols ja no hi són, per bé que encara es poden veure els seus ancoratges, però això no ha evitat que se segueixi utilitzant la zona. El passat novembre, en el marc del Consell de Barri de la Vall d’Hebron, la regidora del districte, Rosa Alarcón (PSC) va admetre que la zona d’aparcament per abonats ja havia estat motiu d’una reunió amb entitats veïnals per revertir la situació: “No estic d’acord amb el que està passant en aquests moments d’ocupació d’Isadora Duncan per part del club de tenis”, va afirmar la regidora, per afegir que “això va passar en un moment en que jo no hi era i que jo no hi estic d’acord”. “Aquesta situació s’està revertint en aquests moments i es revertirà”, va concloure. 

Malgrat aquestes declaracions del novembre, el cert és que a mitjans de desembre els cartells continuaven al mateix lloc. En aquell moment, la direcció de l’EuroFitness Vall d’Hebron va defensar la legalitat de la zona d’aparcament per a abonats. “Tenim permís del districte per habilitar l’aparcament”, va assegurar el director del centre, Sergi Espinal, en conversa telefònica amb elNacional.cat, i va assenyalar que la petició es va fer arran de la conversió de totes les zones d’aparcament en espais restringits a residents i que es va tramitar a través del “consell d’equipament”, del districte d’Horta-Guinardó.

Imatge principal: Espai on hi havia un dels cartells indicadors, ja desaparegut / Jordi Palmer