Els usuaris de patinet elèctric a Barcelona i els municipis que l’envolten -en concret, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat- suspenen en la seva pràctica totalitat en un aspecte molt concret de la circulació, que és dels que origina més molèsties a la resta de ciutadans, l’excés de velocitat en els carrils bici situats en vorera, que està fixat en 10 quilòmetres hora. Doncs bé, segons el Tercer Baròmetre de la mobilitat en VMP a Barcelona i els seus accessos, presentat pel Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) aquest dimecres, el 99,6% d’usuaris de patinet no respecta el límit de velocitat en aquest cas.

De fet, com ja ha passat en els baròmetres precedents, el desconeixement de la normativa continua sent un problema greu, tot i que tendeix a minvar. Així, segons aquest tercer estudi, encara un 23% d’usuaris de patinet admet no conèixer la normativa de circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), entre els quals s’inclou el patinet. Això sí, ara fa un any aquesta xifra era d’un 32%. Aquest fet explica, per exemple, dades com que un 27% d’usuaris se saltin els semàfors en vermell o un 17% no respecti el pas de vianants. Encara més, un 75% dels usuaris admet haver circulat per la vorera, quan la normativa ho prohibeix específicament excepte en el cas que hi hagi un carril bici, que és quan la velocitat està limitada als 10 km/h. 

1 de cada 7 ha tingut un accident

Una altra dada significativa de l’estudi del RACC és el fet que un de cada set usuaris de patinet elèctric assegura haver tingut algun accident amb danys personals a Barcelona i els seus accessos, i d’aquests, un 53% ha involucrat altres modes de transport, majoritàriament altres patinets en un 24%, vianants en un 18% i cotxes en un altre 18%. A més, un 83% dels usuaris de VMP afirma que no està satisfet amb l’accessibilitat de la xarxa, que fa difícil el complement de la normativa en els seus desplaçaments i que els mateixos usuaris de patinet reconeixen comportaments de risc, amb dades com que un 40% admet que circula més de pressa del permès. Així mateix, els usuaris de patinet elèctric només atorguen un aprovat just a la seguretat de la infraestructura de circulació a Barcelona i els seus accessos i la puntuen amb un 5,5 sobre 10 en les vies analitzades en aquest estudi. 

A més, com ha assenyalat el president del RACC, Josep Mateu, els usuaris es queixen dels “vehicles aturats als carrils bici, sobretot per càrrega i descàrrega” i també del fet que “demanden una infraestructura més continua i segregada, més ben senyalitzada i més vigilada”. Per la seva banda, el director de l’àrea de mobilitat del RACC, Cristian Bardagí, ha apuntat que un dels punts negres d’aquest tipus de vehicle és “que segueixen creixent els accidents amb patinet”, ressaltant que “ja hi ha més accidents amb patinets implicats que amb bicicletes, tot i que hi ha més moviment amb bicicleta que amb patinet”.

A favor d’un servei de ‘sharing’

Així mateix, el RACC ha defensat que Barcelona disposi d’un servei de ‘sharing’ de patinets elèctrics com passa a moltes ciutats europees. Aquesta possibilitat està encallada a Barcelona des de fa tres anys per la intenció de l’ajuntament de trobar una regulació idònia que s’ha anat allargant en el temps sense trobar cap solució definitiva. Segons Mateu, “seria molt recomanable que Barcelona tingués un sistema de ‘sharing’ de patinets”, això sí, “ben ordenat” per evitar els problemes que s’han originat en altres ciutats europees -Berlín seria un exemple, o París, que els ha prohibit-, on els usuaris estacionen els vehicles utilitzats en qualsevol lloc de la via pública sense ordre ni concert. 

En aquest sentit, el president del RACC ha assenyalat que actualment hi ha sistemes que permeten que “sigui la mateixa empresa la que sanciona l’usuari si estaciona on no toca”, a més de recordar que amb un sistema d’aquest tipus hi hauria “més gent que podria accedir al patinet” i que si està “ben ordenat i planificat, Barcelona l’hauria de tenir”. Precisament, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es va referir dimarts a un eventual servei de ‘sharing’ de patinets destacant que s’hauria de regular a partir de criteris metropolitans, per evitar el que passa amb el Bicing, que n’hi ha un a Barcelona i un altre, l’AMBbici, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A més, segons el baròmetre, un 85% d’usuaris de patinets elèctrics valoren negativament que Barcelona no disposi d’un servei de ‘sharing’.