El creixement exponencial de l'ús dels patinets elèctrics —catalogats com a VMP o Vehicles de Mobilitat Personal— a la ciutat de Barcelona ha generat noves problemàtiques de convivència als carrers, amb queixes tant dels usuaris com de la resta de ciutadans per la seva adaptació i presència als carrers de la capital de Catalunya. Un dels punts clau és l'ús d’aquests vehicles en vorera, que està específicament prohibit, excepte quan existeix carril bici, amb la velocitat limitada a 10km/h.

Aquest tipus de vehicle va augmentar un 276% l’any 2019 respecte al 2018, en el moment de la gran eclosió del patinet elèctric, i un 22% més el 2020 respecte al 2019, segons dades subministrades aquest dimecres pel RACC, que ha presentat l’informe El comportament dels usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) a Barcelona, que estudia el perfil i comportament de les persones que es desplacen en patinet elèctric i que com a dades clau destaca que hi ha un alt grau de desconeixement de la normativa i que els usuaris corren més del permès.

En concret, segons l’estudi presentat per Josep Mateu, president del RACC, i Cristian Bardají, director de l’àrea de mobilitat del RACC, fins a un 51% dels usuaris del patinet elèctric desconeixen la normativa aplicable en aspectes com l’ús d’elements de seguretat —casc i il·luminació—, que són recomanables o obligatoris segons el tipus de patinet, la prohibició de dur passatgers i, sobretot, els espais on poden circular —la vorera està prohibida excepte en cas que hi passi el carril bici— i a quina velocitat.

 

94% d’excés de velocitat en carrils sobre vorera

La velocitat és un dels principals problemes detectats en l’informe, elaborat a partir de 600 enquestes presencials i 3.065 observacions. En concret, un 19% admeten superar la velocitat permesa, que no pot ser mai de més de 25 km/h, i un 9% confessen que tenen el vehicle trucat per poder excedir la velocitat permesa.

La dada més preocupant és en el cas de circulació en carril bici sobre vorera, on la velocitat està limitada a 10 km/h —mentre que en carrils bici en calçada es pot córrer fins a 25 km/h—. Segons l’informe, un 94% d’usuaris excedeixen aquest límit. Val a dir, a més, que la circulació en vorera del patinet elèctric està prohibida excepte en el cas que hi passi el carril bici.

El RACC, a favor de la segregació d’espais

Davant d’aquestes dades, el RACC recomana incidir en aspectes com la segregació d’espais per a cada tipus de mobilitat, en especial la necessitat de baixar els carrils bici a la calçada. “Té més sentit segregar espais que no limitar per compartir el mateix espai amb els vianants”, ha afirmat Bardají.

Altres recomanacions del RACC són la necessitat de donar una “mínima informació obligatòria i gratuïta” als usuaris del patinet, la majoria dels quals no tenen ni dos anys de pràctica en el seu ús i procedeixen de mitjans de mobilitat com el transport públic o l’anar a peu, que no impliquen educació vial prèvia. Amb tot, el RACC descarta que calgui un carnet específic i només obre la porta a que aquesta educació obligatòria “es pugui transformar en un petit permís de circulació”. També defensen un registre per evitar robatoris, però no necessàriament una matriculació.

 

Imatge principal: Un usuari de patinet elèctric sobre la vorera / Sergi Alcàzar