En general, ens hem convertit en una societat més permissiva que la de fa 30 o 40 anys. No eduquem els nostres fills com els nostres pares ens van educar a nosaltres. Agafem algunes de les seves idees, heretem coses, però d'altres les fem molt diferents, i la disciplina i posar límits és una cosa que ens costa. I això és un problema. Perquè els nens necessiten límits, i en especial amb el mòbil, que els obrirà la porta a tot el món digital.

😡 El vídeo viral del nen que molesta en un avió en realitat és un fake que ens hem menjat tots
 

I potser perquè això és una cosa que preocupa tots els pares, aquests dies s'ha tornat viral a X un fil del professor Fernando de la Rosa, cofundador de l'empresa educativa Foxize, sobre normes a l'hora de donar-li a un fill el seu primer mòbil.

Les 28 normes de Fernando de la Rosa per poder tenir un primer mòbil

El llistat en qüestió es va publicar l'11 de setembre, i acumula ja gairebé un milió de visualitzacions, a més d'una enorme difusió:

Segons aquest especialista en educació, aquestes 28 normes s'agrupen a quatre grans blocs.

El primer bloc tracta sobre la supervisió de l'ús: es tracta de deixar clar que per als menors d'edat l'ús del mòbil no és privat, ja que els pares/mares o tutors són responsables davant de la llei de com el nen l'utilitzi. Això implica usar control parental per bloquejar certs accessos, prohibir les descàrregues sense consultar primer, i sobretot, tenir accés a les contrasenyes per poder revisar el contingut del mòbil.

El segon bloc de normes se centra en com fer servir el mòbil de forma responsable i com desconnectar. Horaris marcats, zones de càrrega, prohibició de més de X hores seguides per a entreteniment, etc., són límits que tots els pares hem de posar per evitar l'addicció que sacseja a tants adolescents.

El tercer bloc de normes de Fernando de la Rosa tracta sobre la relació amb tercers: com comportar-se amb la gent, com preservar la privacitat, quines dades no compartir mai, i en general estar sempre alerta.

El quart bloc de normes se centra en com resoldre els problemes que puguin sorgir amb l'ús del mòbil.

Atès l'interès que ha mostrat tantíssima gent, de la Rosa ha penjat totes les normes en format descarregable perquè cada un les segueixi o adapti la seva família.

I és que internet és un lloc massa gran i perillós perquè un nen es llanci sol i sense normes a aquesta arena, com sempre mostra en el seu compte el pèrit judicial informàtic @PDuchement explicant els diferents casos d'abús, explotació o assetjament escolar en els quals treballa, i que sovint es deriven d'un mòbil no controlat per uns pares/tutors massa permissius.

Què en penses d'aquestes normes? Creus que et seran útils?