El Ministeri d'Indústria, dirigit per Reyes Maroto, ha publicat recentment l'ordre segons la qual s'obre un concurs perquè les pimes del sector industrial puguin percebre ajudes de fins a 150.000 euros perquè implementin durant dos anys, això sí en mode de prova, la setmana laboral de 4 dies o de 32 hores sense reduir salaris.

D'aquesta manera, Espanya s'afegeix a altres països com el Regne Unit o Portugal que ja han llançat diversos experiments per reduir la jornada laboral. Tot i això, a Espanya, empreses com Telefónica o Desigual ja han implementat aquest sistema de reducció d'hores, però, en aquest cas, reduint també el salari en la part proporcional.

El pressupost total és de 10 milions d'euros i, com hem comentat, les empreses poden rebre fins a 150.000 euros per compensar costos, o bé, per contractar més personal per cobrir les hores que es deixen de fer o bé per fitxar perfils que permetin reorganitzar-se per treballar menys. També s’ofereixen altres ajudes com són costejar la formació de treballadors, millorar la productivitat i fer auditories internes per avaluar l'èxit o fracàs de la mesura.

I com es reparteixen aquestes ajudes? Doncs segons concurrència competitiva: el que primer arriba i demostra complir els requisits és el primer que les rep.