Després del confinament, van ser molts els ciutadans dels Estats Units que van renunciar al seu lloc de treball buscant un salari més alt i més benestar. Aquest fenomen es va conèixer com The Great Resignation o la Gran Renúncia. La xifra de persones que van abandonar el seu lloc de treball va ser de 47 milions o, el que és el mateix, cada mes renunciaven a la feina 4 milions de persones (aproximadament, un 3% del total de treballadors). I no és una cosa puntual, ja que actualment aquesta xifra es manté.

I com sol passar amb aquestes coses, es comença als Estats Units i es trasllada cap a Europa uns mesos més tard. Això sí, de manera molt més moderada. Per exemple, al Regne Unit, en el segon trimestre del 2021, les renúncies van arribar a 440.000 empleats. Tot i això, i encara que aquestes xifres puguin semblar baixes comparades amb els Estats Units, un estudi de la consultora PricewaterhouseCoopers indica que aproximadament un 20% dels treballadors d'aquest país està estudiant deixar la seva feina durant el 2023. 

I què passa a Espanya? Doncs segons les dades del Ministeri de Seguretat Social, la xifra de baixes voluntàries va ser de 30.000 empleats el segon trimestre d'aquest 2022, molt lluny del Regne Unit i encara més dels Estats Units. Aquesta xifra suposa un 0,5% del total de la força laboral. Els agents socials no ho consideren ni un problema perquè no arriba ni al 0,7%. Deu tenir alguna cosa a veure en tot això que Espanya sigui un dels països d'Europa amb la taxa d'atur més elevada, que supera el 12%? Cadascú que tregui les seves pròpies conclusions.