Ja hem explicat en vídeos anteriors les propostes del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, per reformar les quotes dels treballadors autònoms. Després de diversos intents fallits, finalment el govern espanyol i les principals associacions de treballadors autònoms ATA, UPTA i UATAE, han arribat a un acord i la proposta s'ha aprovat mitjançant Decret-Llei en el Consell de Ministres del passat 26 de juliol.

Com vam comentar, els autònoms han passat de poder escollir lliurement la seva base de cotització a haver de cotitzar per ingressos reals. La nova taula de cotitzacions té poc a veure amb la idea inicial del ministre. Aquesta consta de 15 trams de cotització segons els rendiments nets previstos pels treballadors, que van des dels iguals o inferiors a 670 euros fins als superiors a 6.000 euros. Actualment, la quota mínima pels autònoms, la que paguen més del 80% dels mateixos, és aproximadament de 294 euros. Doncs bé, a partir del proper any 2023, aquesta oscil·larà entre una mínima de 230 euros fins a una màxima de 500 euros que anirà variant fins a l'any 2025 en el qual la quota mínima serà de 200 euros i la màxima, de 590 euros.

Aquestes quotes correspondran a una cotització de 718,95 euros i a 1.928,10 euros, respectivament. En definitiva, els treballadors autònoms amb ingressos més baixos estalviaran uns 94 euros al mes, uns 1.128 euros a l'any, mentre que els autònoms amb ingressos més elevats, pagaran 296 euros més al mes, que es traduirà en un increment de més de 3.500 euros l'any. Veurem si aquesta reforma aconsegueix el seu objectiu, que no és cap altre que equiparar les prestacions que reben els treballadors del règim general amb les que rebin en el futur els del Règim Especial dels Treballadors Autònoms, que habitualment són més baixes.