A cada problema s’ha de buscar una solució. Si no va el 4-3-3- Doncs el 3-4-3.