Quants coneguts tens en l'Àrea Metropolitana de Barcelona que han decidit prescindir del cotxe? Segur que més d'un. Si tens la sensació que, cada vegada, hi ha més veïns de la segona conurbació espanyola en nombre d'habitants que opten per no ser propietaris d'un cotxe, tens raó. L'Idescat disposa de dades que són un clar indici d'aquesta tendència.

cotxes port
 

Menys cotxes per habitant que en la resta d'Espanya

Així, la província de Barcelona, segons dades de l'Idescat de 2022, compta amb un total de 2.435.851 de cotxes per a 5.795.594 habitants, el que es tradueix en una proporció de 420 cotxes per cada 1.000 habitants. En percentatge, la tinença d'automòbils és un 21.4% menor que a tot Espanya, que compta amb 535 cotxes per cada 1.000 habitants. Per què? Les raons són múltiples i van des del preu dels carburants i els vehicles o les dificultats d'aparcament a la capil·laritat de la xarxa de transport públic i l'avenç de les solucions de mobilitat alternatives. Així, i per exemple, la plataforma de lloguer de cotxes entre particulars Amovens indica aquesta setmana en un comunicat que, només a Barcelona, ha registrat un increment del 43% en la seva xifra d'usuaris.

Què permeten aquestes plataformes?

Fer servir plataformes d'aquest tipus permet reduir costos associats a la propietat del cotxe (assegurances, multes, aparcament i d'altres) i, expliquen els responsables d'Amovens, "optimitza la utilització dels vehicles, que estan aparcats el 95% del temps." A més, solucions com el rènting o els lloguers compartits ajuden, expliquen des d'Amovens, a disposar d'un parc mòbil més segur. Avui, i amb l'escalada de preus al sector, Espanya s'enfronta al risc cert que suposa un parc mòbil envellit. Alberto Bajjali, director executiu d'operacions d'Amovens, ho explica: "Espanya compta amb més de 535 cotxes per cada 1.000 habitants, una xifra que ressalta la necessitat d'alternatives a la compra de vehicles. L'opció de llogar el cotxe a un particular contribueix a la protecció del medi ambient i advoca pels principis d'economia circular, que són essencials per contrarestar les emissions contaminants i el canvi climàtic."