Catalunya és una de les regions amb nivells més bons d'igualtat entre homes i dones dins de la Unió Europea, segons l'Índex d'Igualtat de Gènere de la Generalitat corresponent a l'any 2020 fet per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Amb una puntuació de 74,1 sobre 100, Catalunya ocupa el novè lloc en el rànquing de països europeus i se situa 5,5 punts per sobre de la mitjana europea (68,6). L'Índex es basa en 31 indicadors de sis dimensions: salut, diners, poder, treball, temps i coneixement. En comparació amb la Unió Europea, Catalunya registra més bons resultats en igualtat en 5 de les 6 dimensions, especialment en poder i temps, amb una diferència de 18,5 punts i 7,2 punts, respectivament. En canvi, presenta una puntuació més baixa en la dimensió dels diners (-3,7 punts).

En el cas de Catalunya, la dimensió de salut és la que presenta més igualtat de gènere (90,1 punts), seguida dels diners (78,9), poder (75,7), treball (74,9), temps (72,1) i coneixement (63,9), segons ha informat l'Idescat en la presentació dels resultats d'aquest estudi. En comparar els índexs de cada dimensió amb els dels països de la Unió Europea, la dimensió de poder ocupa la millor posició (la quarta) a Catalunya seguida de salut i temps (ambdues l'octava), treball (la dècima), coneixement (en el lloc número 11) i finalment els diners (en el lloc 17).

Els indicadors més negatius i positius a Catalunya

D'entre tots els indicadors que s'analitzen, Catalunya destaca positivament en la dimensió de salut, que ocupa la vuitena posició en el rànquing de països de la Unió Europea i és la que presenta un nivell més alt d'igualtat de gènere (90,1 sobre 100) i se situa 1,4 punts per sobre de la mitjana europea. Les elevades puntuacions en aquesta dimensió reflecteixen l'"accés generalitzat als serveis sanitaris" i els elevats nivells de l'esperança de vida de la població catalana (85,0 anys les dones i 79,7 anys els homes), que superen la mitjana de la UE (83,2 anys i 77,5 anys, respectivament).

Per altra banda, dins de la dimensió de poder, la participació de les dones en els consells de les principals empreses que cotitzen en borsa (24,1%) és inferior a la mitjana europea. Finalment, en la dimensió de diners, encara que és la segona amb millors nivells d'igualtat (darrere de la dimensió de salut), ocupa la pitjor posició en el rànquing de països de la UE (la número 17) i també és l'única que se situa per sota de la mitjana europea, 78,9 punts davant els 82,6 de la mitjana europea. Els indicadors d'aquesta dimensió mostren una "bretxa de gènere negativa per a les dones que es tanca molt lentament". La diferència de gènere quant a renda se situa entorn del 6,5% a favor dels homes, i destaca la diferència entre el risc de pobresa de les dones (21,8%) i el dels homes (16,7%).

Millora respecte a l'any anterior

En relació amb l'any anterior, es registren millores d'igualtat de gènere en 5 de les 6 dimensions considerades: el poder (5,5 punts), la salut (0,7 punts), el coneixement (0,5 punts), el treball (0,2 punts) i el temps (0,1 punts). En canvi, la dimensió dels diners presenta un retrocés (-1,9 punts). Des de l'any 2010 també hi ha hagut avenços en diferents ritmes. Així, destaca la millora de la dimensió del poder, amb un augment de 35,6 punts, mentre que l’avenç en coneixement és de 5,0 punts i de 3,5 punts en la dimensió de la salut. Les millores són menys intenses en les dimensions del treball i dels diners (1 punt), mentre que la igualtat en la dimensió del temps registra un retrocés de 3,6 punts.