La Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) inicien aquesta setembre el treball de camp de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2023, que es realitza per, expliquen des de la Generalitat, “aportar informació actualitzada sobre la realitat lingüística de Catalunya, el coneixement, la identificació lingüística i els usos lingüístics dels ciutadans en diversos espais de relació i consum i observar-ne l’evolució temporal”.

lenguaje inclusivo portada 1140x641
 

Eina

L’Enquesta és, apunten, una “eina clau per impulsar polítiques de foment del català i l’aranès més ajustades a les necessitats de la població”. Aquesta enquesta, de periodicitat quinquennal, es fa mitjançant una  mostra de la població de Catalunya de 15 anys o més (9.000 enquestes) i el treball de camp finalitzarà al març de 2024. El qüestionari d’aquesta edició conté preguntes que permeten, apunta la Secretaria, “extreure conclusions de l’evolució dels coneixements i els usos lingüístics”. Igualment, és manté l'ampliació del mostreig que es va dur a terme a l’última edició (2018) que, assenyalen, “va millorar la perspectiva territorial, especialment per aprofundir en el coneixement de la realitat lingüística a l’àrea metropolitana de Barcelona”

Estadística

L’operació estadística és una de les més importants d’Europa en matèria de llengua i es porta a terme des del 2003. L’Enquesta, amb el qüestionari disponible en català, castellà i occità, segueix la metodologia multicanal perquè els enquestats puguin respondre’l per un dels tres canals possibles: Internet, telefònic o presencial. És una operació estadística oficial inclosa en el Programa anual d’actuació estadística (PAAE) 2023 i executada en el marc de la Llei del Pla Estadístic de Catalunya 2017-2020 (prorrogat i vigent en l’actualitat). Els resultats són comparables a enquestes anàlogues que es porten a terme als altres territoris de parla catalana.