En un moment o un altre, tots patim trucades de teleoperadors provant de vendre'ns algun producte o servei que no hem sol·licitat. Hi ha èpoques en què el conegut com a spam telefònic és tan freqüent que pot arribar a irritar-nos o desesperar-nos. Però, es pot fer alguna cosa per eliminar-lo o, almenys, reduir-lo considerablement? Afortunadament, la resposta a aquesta pregunta és afirmativa.

Què diu la llei

Aquestes pràctiques abusives estan recollides en la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Una llei que va ser actualitzada el 2016 a fi de protegir encara més l'usuari. Vegem alguns dels drets que recull la norma.

  • No es poden fer trucades comercials des de números ocults.

  • No es poden enviar missatges als mòbils o a correus electrònics si no ho ha consentit prèviament l'usuari.

  • Els caps de setmana i els dies festius no poden realitzar-se contactes comercials. I durant els dies feiners, tampoc no pot fer-se entre les nou de la nit i les nou del matí.

  • Les empreses que fan aquestes trucades han de disposar d'un número de contacte gratuït perquè tot aquell que vulgui donar-se de baixa de la llista pugui fer-ho.

  • Si l'usuari té una relació contractual amb l'empresa que li contacta, aquesta només pot oferir-li ofertes que tinguin a veure amb els productes o serveis que l'usuari tingui contractats.

Bloquejar els números

Malgrat que aquesta llei és molt restrictiva, moltes empreses fan cas omís de text. Per això, el bloqueig a través del nostre mòbil pot servir per anar reduint els abusos a poc a poc. No és la solució ideal, però ajuda.

Els sistemes operatius iOS i Android permeten bloquejar els números de telèfon no desitjats. Fer-ho és possible a la gran majoria dels telèfons que hi ha al mercat.

És tan simple com afegir a Contactes el número que ens està empipant i una vegada guardat a la memòria, seleccioneu des del perfil d'aquest número l'opció Bloquejar aquest contacte. En alguns terminals és possible fins i tot fer-ho directament durant la trucada o després d'aquesta sense necessitat d'afegir-la a Contactes.

El que passa és que moltes empreses que s'apunten a l'spam telefònic canvien sovint els números des dels que truquen. Un fet que ens porta a haver de realitzar més bloquejos amb el pas del temps dels que seria lògic, encara que val la pena.

Apuntar-se a les llistes Robinson

Les llistes Robinson són bases de dades que recullen els noms d'aquells ciutadans que s'hi apunten per ser exclosos de la tramesa de comunicacions comercials. Estan gestionades per l'Associació Espanyola de l'Economia digital i s'hi pot donar d'alta qui ho vulgui, ja sigui persona física o jurídica.

En el cas de le llistes de Robinson, una gran part de les empreses comercials la respecten i el benefici dels s'hi donen d'alta es nota. Hi ha diferents llistes Robinson (correu postal, correu electrònic, trucades de mòbil i trucades) i podeu donar-vos-hi d'alta a través del següent web: www.listasrobinson.es.

El recurs de la denúncia

Si continues rebent contactes comercials que no has sol·licitat tres mesos després d'haver-te donat d'alta a les llistes Robinson, pots denunciar-ho a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per mitjà del Canal del Ciutadà. Així mateix, les associacions de consumidors habituals disposen de formularis per denunciar l'spam telefònic; denúncies que després eleven a les autoritats de les comunitats autònomes i a l'AEPD.