En fase de represa, les visites als centres residencials han adoptat noves mesures aprovades pel Procicat aquest diumenge. En destaca l'ampliació a fins a tres familiars -en fase dos només se n'acceptava un per visita-, la freqüència d'entrada i canvien les mesures de seguretat sanitària. 

  • Temps, freqüència i espai de visita

Només es podrà anar a veure a familiars als geriàtrics que tinguin la situació controlada, i només es permetran en residències que tinguin classificació 'vermella' –situació no controlada- si ho aconsella el procés d'atenció a persones, especialment al final de la seva vida. El temps de visita, que es recomanen només un cop per setmana, dependrà de la capacitat de cada centre però l'òptim seria en períodes no inferiors a deu dies. També es recomana que els centres que puguin habilitin un espai exterior per a visites on es puguin mantenir distàncies i es recomana fer passejades per l'exterior per reduir la circulació dins els centres.

residència tercera edat persones grans - observatori de la soledat

D'altra banda, d'acord amb el pla els centres categoritzaran tots els espais en funció dels grups de risc que acullin. D'aquesta manera, hi haurà zones verdes per a persones sense Covid-19 i zones vermelles per a casos positius. A més, hi haurà zones grogues reservades principalment a residents sospitosos d'infecció, pendents d'evolució o en quarantena per contacte estret amb un sospitós o confirmat i ingressos procedents de domicili que han d'estar un temps en aïllament preventiu.

  • Sortides de residents

Pel que fa a sortides de residents, el pla contempla la recuperació d’activitats com ara sortir al carrer a fer passejos, visites a cases de familiar o passar les vacances en família. Els residents més autònoms poden sortir sols si tenen capacitat per complir les mesures de protecció. També es poden autoritzar sortides llargues d'un dia per a sortides familiars. Per poder fer aquestes sortides, caldrà que la família o el resident signin un document de declaració responsable i a la tornada s'haurà de desinfectar el calçat o la cadira de rodes, rentar les mans i canviar-se de roba i desinfectar-la.

En el cas d'estades superiors a tres setmanes, s'haurà de fer aïllament preventiu a la tornada, comprovar símptomes i higiene estricta, així com reduir les activitats comunes que impliquin compartir material o posin en perill la distància de seguretat. La direcció de la residència planificarà i pactarà amb les famílies per fer un retorn esglaonat i controlat i poder fer un supervisió acurada dels reingressos.

  • Nous ingressos

Per tal de poder ingressar en una residència s'haurà de tenir una PCR negativa feta en un termini inferior a les 24-48 hores els dies previs, mai més enllà dels cinc dies. La família també haurà de presentar una declaració conforme no ha estat en contacte estret amb cap cas sospitós o confirmat de coronavirus en els darrers deu dies.

residencia Madrid persones grans per un un rebrot coronavirus - efe

Un cop una persona ingressi a una residència haurà d'estar en aïllament durant deu dies, a excepció de persones que vinguin d'ingressos hospitalaris o sociosanitaris on ja hagin estat en aïllament.

  • Nuclis socials d'entre 10 i 15 persones

A més, també es proposa que s'organitzin nuclis socials estables amb els residents i professionals per tal de reduir el risc a l'hora d'organitzar activitats comunitàries i grupals als centres. Segons el pla, els residents haurien d'estar dividits segons unitats estables de convivència de residents i professionals d'unes 10 o 15 persones.
Els residents que conformin un grup de convivència podran compartir espais comuns habilitats per a cada grup (sales d'estar-menjador, zones del jardí o terrasses) o be espais comuns a tots els grups que s'hauran de netejar entre ús i ús (per exemple, l'espai de rehabilitació).