Tot i la polèmica votació, la reforma laboral ha quedat aprovada pel Congrés. Saps quins són els principals canvis i com t’afectaran? És veritat que deroga la norma impulsada pel PP?

Fi dels contractes temporals

En primer lloc, s’acaben els contractes temporals (o, almenys, com els coneixíem fins ara). La idea és que no es facin de manera sistemàtica i que els indefinits siguin els habituals. Així doncs, a partir d’ara, només es podran fer servir en situacions molt excepcionals i justificades i en dos supòsits: si cal cobrir una baixa o una substitució i si hi ha un augment imprevisible de feina, com ara campanyes. 

A més, en aquest sentit, canvia el període en què es poden enllaçar contractes i passar a indefinit: dels 24 als 18 mesos. Els contractes temporals fraudulents seran convertits en indefinits.

Si bé les empreses tenen fins al 31 de març per adaptar-se a la nova llei laboral, a partir d’ara mateix ja només es poden fer contractes temporals amb una durada màxima de 6 mesos.

Adeu l'obra i servei

Amb la reforma laboral també s’eliminaran els contractes d'obra i servei (els actuals podran seguir vigents sis mesos). D’aquesta manera es volen potenciar els contractes de fixos discontinus. I aquí també hi ha un canvi: a aquests treballadors a partir d’ara se’ls reconeixerà l'antiguitat de tot el període de contracte, no només el d’aquells mesos en què hagin treballat.

La reforma també contempla sancions per als qui no ho compleixin que poden anar des dels 8.000 als 10.000 euros. Els contractes temporals inferiors a 30 dies tindran una cotització a la Seguretat Social addicional de 26 euros cada vegada que es donin de baixa. I la penalització serà creixent.

Ens haurem d’acostumar als ERTO

Amb la pandèmia s’han fet habituals els expedients de regulació temporal d'ocupació i ara el govern espanyol també els ha incorporat a la reforma. A partir d’ara es posarà més facilitat a les empreses perquè els tramitin i els apliquin si són per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció. També tindran exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social del 20%, condicionades a la realització d'accions formatives.

fabrica coches - unsplash

Unsplash

En aquest sentit, també s’ha creat un nou mecanisme, el RED, amb el que es podran aplicar reduccions de jornada o de feina en empreses si hi ha crisis imprevisibles.

Bones notícies per als becaris

La nova normativa també aplica canvis en els contractes de pràctiques. A partir d’ara hi haurà dues opcions:

  • La formació en alternança, que serà per als qui compaginin pràctiques i estudis. En aquest cas, quedarà limitat a menors de trenta anys, no podrà durar més de dos anys i la jornada no podrà ser superior al 65% el primer any i 85% el segon. Pel que fa al salari, hauran de tenir una retribució adaptada al conveni que no podrà baixar de 60% el primer any i del 75% el segon.
  • Les pràctiques professionals seran per contractar persones titulades els últims 3 anys i duraran entre 6 mesos i 1 any. Els becaris tindran la retribució que marqui el conveni per a la categoria laboral.

estudiantes selectividad euroa press

EuropaPress

Els convenis

Un altre dels punts destacats és que desapareix el límit d'un any per negociar els convenis d'empresa, una de les normes que va imposar el PP l’any 2012. Si la negociació dura més, seguirà vigent el conveni anterior i, d’aquesta manera, els treballadors tindran més marge per negociar. 

En aquesta línia, la reforma laboral deixa clar que el conveni d’empresa continua prevalent sobre el sectorial pel que fa a l’horari i les hores extres, però no es pot pactar un salari inferior al del sector, ja que ara l’empresa podia crear un conveni amb menys sou.

S’han derogat realment els canvis que va fer el PP de Rajoy?

En bona part, sí. Però malgrat això també queden molts punts vigents que no han canviat. Un dels més destacats és que es mantenen les indemnitzacions en cas d’acomiadament (33 dies per any treballat i no 45 com era abans). En aquest sentit, es podran seguir fent expedients d'acomiadaments col·lectius per tancaments o reduccions productives sense autorització administrativa i amb negociacions d'un mes.