L'ús del català cada vegada és menys freqüent a Barcelona, i especialment entre els joves, entre els quals no arriba al 25% en la meitat dels districtes de Barcelona. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona impulsarà un programa per revertir la situació amb un conjunt d'accions de foment de l'ús del català a l'administració municipal, l'educació, la salut, el comerç o la joventut i el lleure, segons ha informat en un comunicat. El pla es concretarà al desembre a través d’una mesura de govern de foment del català, en el marc de la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i serà l’aportació des de Barcelona al Pacte Nacional per la Llengua. 

Un 26% dels barcelonins no fa servir mai el català

L'actuació del consistori està motivada per la crítica situació del català, que ha patit una disminució en el nombre de parlants a la ciutat. Segons dades de l'Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població de l’any 2018, el 26% de la població barcelonina no fa servir mai el català en el seu dia a dia, una xifra que agafa una dimensió més gran si es compara amb el castellà, perquè només hi ha un 2% de la població que no el fa servir mai. D'entre la ciutadania que fa servir el català, un 27% l'usa poc, un 17% el fa servir mitjanament, un 19% l'usa força i només un 11% el fa servir molt.

Segons l'Enquesta a la Joventut de Barcelona del 2020, l'any 2015, el 35,6% dels joves tenia com a llengua habitual el català. Una xifra que en cinc anys s'ha reduït fins al 28,4%. En la distribució per districtes, el castellà té una hegemonia indiscutible en tots ells, ja que no n'hi ha cap on el català sigui la llengua majoritària. Tanmateix, en la meitat dels districtes la llengua catalana ni tan sols arriba al 25% d'ús. A Nou Barris, només un 5% dels joves fan servir el català. El segueixen els districtes de Ciutat Vella (15,9%), Sants Montjuïc (22,6%), Sant Martí (23,2%) i Sant Andreu (23,6%). L'ús del català és més freqüent en districtes com l'Eixample (35,9%) o Horta-Guinardó (36,6%), i assoleix les xifres més altes a Les Corts (39,7%), Gràcia (43,5%) i Sarrià-Sant Gervasi (44,9%).  

Generar motivació pel català, l'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona

La diferència entre districtes té a veure amb diversos factors socials, com ara la renda mitjana dels barris. Els estudis citats apunten a un debilitament general del català en la seva funció d’element de cohesió social i com a vehicle de pertinença a la comunitat, amb una pèrdua del valor d’ascens que tradicionalment ha tingut la llengua, així com un procés de desconnexió emocional envers el català. Per aquest motiu, el pla d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona té com a objectiu "generar motivació per utilitzar el català com a llengua habitual, promoure els usos del català en tots els àmbits de treball així com promoure la vinculació entre la llengua catalana i la identitat barcelonina".

La coordinadora del projecte, Marta Rovira, ha explicat que el coneixement de la llengua catalana és elevada, i per tant les mesures han d'incidir en el "decalatge" entre coneixement i ús. Segons ella, això es deu a dues causes principals: passar del 3 al 30% de població estrangera, i l'àmbit digital dominat per les grans llengües, com el castellà. En aquest sentit, ha demanat vincular la marca i la imatge de Barcelona a la llengua catalana.

Mesures per l'empresa, l'educació o l'administració

El consistori ha presentat algunes de les mesures que proposaran en diversos àmbits. En l'àmbit de l'empresa i el comerç, s'oferirà cursos als comerços per a l'ús del català i es proposa una campanya per fomentar la interacció en català als comerços, mercats i bancs, així com cursos específics per a les empreses instal·lades a Barcelona.

Per poder recuperar el català entre els joves, es planteja la possibilitat de portar influenciadors catalans a les aules com a referents en l'univers de les xarxes per contrarestar la gran presència de castellà a les plataformes. Així mateix, hi ha sobre la taula la idea de fer uns Jocs Florals digitals que inclogui categories de mems o vídeos. En la mateixa línia, també es vol incidir en el català a la cultura augmentant la projecció del cinema en català a Barcelona, creant el "Dia de la Llengua" a la ciutat i recuperant la toponímia popular de Barcelona. En l'àmbit de l'esport, s'inclou la formació en llengua catalana per a entrenadors i àrbitres.

En l'àmbit de la salut, es preveu oferir cursos de català per al personal mèdic que arriba des de l'estranger. Per últim, en l'administració pública es reforçarà el servei intern de formació lingüística del personal i es formarà el personal d'atenció sobre els usos lingüístics adequats en cada situació i sobre com acompanyar i informar la ciutadania sobre els seus drets lingüístics.